Stichting Destion

Lid Raad van Commissarissen (RvC) - voorzitter auditcommissie

Financieel of economisch profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Gennep | Limburg
Sluit 1 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Voor de vacature die per 1 juli ontstaat, zoeken wij een:

Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie

met een financieel/economisch profiel

Destion en de Raad van Commissarissen
Destion is een stichting die statutair wordt bestuurd door een directeurbestuurder. Het is de taak van de Raad van Commissarissen om toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken en om de directeurbestuurder met raad en advies bij te staan. De raad bestaat uit vijf personen. Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit een multidisciplinair team waarvan ieder lid vanuit zijn eigen deskundigheid de rol van kritische toezichthouder vervult.

Als tijdsinvestering voor deze functie kunt u jaarlijks rekenen op zeven tot negen bijeenkomsten, voornamelijk in de avonduren. Hier komt de tijd voor voorbereiding van de vergaderingen en verdieping van de algemene sectorkennis nog bij. Ook zijn commissarissen verplicht een aantal PE-punten per jaar te behalen. Voor de commissarissen is een vast jaarhonorarium vastgesteld.

De Raad van Commissarissen is op zoek naar een commissaris met een financieel/economisch profiel (HBO+ of academisch niveau). Deze persoon zal naast lid van de Raad van Commissarissen, tevens voorzitter van de auditcommissie zijn.
We vinden het belangrijk dat deze persoon binding heeft met de regio waarin Destion werkzaam is. De kandidaat die wij zoeken herkent zichzelf in de onderstaande profielen.

Algemeen profiel
– Beschikt over analytisch vermogen en is besluitvaardig.
– Kan denken op strategisch niveau.
– Heeft een brede maatschappelijke interesse.
– Is in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.
– Neemt regels en verantwoordelijkheden in acht.
– Weet waarop hij/zij dient te sturen en kan de juiste vragen stellen.
– Heeft kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
– Onderhoudt een maatschappelijk netwerk.
– Is bekend met de regio waarin Destion werkt.
– Heeft het vermogen te kunnen functioneren als klankbord voor de directeurbestuurder.
– Kan ingewikkelde materie snel overzien.
– Heeft oog voor de ontwikkelingen, verhoudingen en gevoelens die leven binnen Destion.

Financieel/economisch profiel
– Heeft kennis van vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming.
– Heeft belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en financiële managementtechnieken.
– Heeft kennis van het beoordelen van investeringsbeslissingen op risico en beleidsgevolgen.
– Heeft kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.
– Heeft ervaring met het opstellen van een vergaderagenda en het bewaken daarvan.
– Heeft kennis van vergadertechniek.

Autoriteit woningcorporaties (Aw)
Op basis van de Woningwet houden we ons aan de wettelijke kaders bij benoeming.
De kandidaat die in aanmerking komt voor benoeming, wordt door de Autoriteit woningcorporaties namens de minister getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Nadat we een positieve zienswijze hebben ontvangen van de Aw, zal de raad de commissaris benoemen voor een periode van vier jaar. Daarna is er een mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vier jaar.

Huurderszetel
Omdat het een huurderszetel betreft, wordt de commissaris benoemd op voordracht van de Huurdersraad. Een bijzonder aandachtsgebied van de Raad van Commissarissen heeft betrekking op de lokale gemeenschap (bewoners en woningzoekenden). Hiertoe behoort naast het signaleren van ontwikkelingen onder de bevolking van het werkgebied van de corporatie, ook het bewaken van spelregels in de omgang van de corporatie met de bewoners. Als commissaris met een huurderszetel bent u hier in het bijzonder attent op.

Interessante links
– Website Huurdersraad: www.huurdersraad-destion.nl
– Website Aedes: www.aedes.nl
– Website Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties: www.vtw.nl
– Governancecode: https://vtw.nl/governancecode-woningcorporaties


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heeft u interesse?
Stuur dan vóór 1 februari uw cv en motivatiebrief ter attentie van Nanda de Wilde naar a.desonnaville@destion.nl.

Selectie
De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 14 februari 2023. Deze ronde bestaat uit een gesprek met de sollicitatiecommissie.
De tweede gespreksronde vindt plaats op woensdagmiddag 1 maart 2023. Deze ronde bestaat uit een gesprek met de voltallige Raad van Commissarissen.

Meer informatie
Het volledige functieprofiel kunt u vinden via deze link.
Meer informatie over onze organisatie vindt u op onze website: www.destion.nl.
Heeft u vragen over deze functie? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen Nanda de Wilde, bereikbaar via 06 21373260.


Sluit 1 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"