Stichting Erfgoed Brabant

Lid Raad van Toezicht (RvT) / Auditcommissie

Financiële kennis en ervaring

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant
Sluit 14 december 2020


Omschrijving Vacature

Even voorstellen 

Erfgoed Brabant richt zich op het bevorderen en verankeren van erfgoed in de maatschappij. We doen dat met spraakmakende publieksprogramma’s, verschillende vormen van ondersteuning en ontwikkeling van de competenties van professionals en vrijwilligers, een verrassend aanbod aan educatieve producten en diensten, het opzetten van allerhande netwerken en samenwerkingsverbanden in de erfgoedsector en met digitale informatievoorziening en collectieontsluiting. Centraal in ons werk staat het veelzijdige Verhaal van Brabant, een verhaal dat ligt opgeslagen in ons regionale erfgoed maar dat gedragen en overgedragen wordt door de vele mensen die zich voor dat erfgoed inzetten. Wij maken de connectie tussen collectie en community! 

Wie zoeken wij? 

We zijn 1 januari 2021 op zoek naar een: 

Lid Raad van Toezicht / Audit commissie 

Informatie 

Stichting Erfgoed Brabant is een zelfstandige provinciale uitvoeringsorganisatie. Het grootste deel van het budget bestaat uit provinciale subsidie. De stichting telt ongeveer 25 medewerkers, die samen ruim 15 fte vertegenwoordigen. Erfgoed Brabant wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is het goedkeurende en toetsende orgaan. De Raad van Toezicht telt maximaal vijf leden. De Raad komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er representatieve momenten en bilaterale overleggen. Leden van de Raad van Toezicht worden niet in dienstverband benoemd. Zij krijgen wel vacatiegeld en reiskosten. Erfgoed Brabant onderschrijft de Governance Code Cultuur en streeft naar diversiteit en inclusie. 

Een van de leden treedt met ingang van 1 januari 2021 statutair af. 

Profiel 

Voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht is het volgende profiel opgesteld: 

  • De kandidaat heeft grondige financiële kennis en ervaring, bij voorkeur opgedaan in het bedrijfsleven. 
  • De kandidaat heeft kennis van financieringsstromen in de non profitsector. 
  • De kandidaat is actief betrokken bij de cyclus van begroting naar jaarverslag en voert daar binnen periodiek overleg met de accountant. 
  • De kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met de erfgoedsector in het algemeen en die in Noord-Brabant in het bijzonder. 
  • De kandidaat is uitstekend in staat om de balans te bewaken tussen de verschillende rollen als toezichthouder: afstand houden, goed op de hoogte zijn van hetgeen binnen de organisatie leeft en betrokken zijn als adviseur, klankbord en kritisch sparringpartner richting bestuur. 
  • De kandidaat heeft voelt zich betrokken bij het strategische positioneren van de organisatie. 
  • De kandidaat beschikt over een relevant netwerk.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor meer informatie over Erfgoed Brabant zie: www.erfgoedbrabant.nl. Voor meer informatie over deze vacature kunt u vanaf 23 november contact opnemen met Mark van Stappershoef, voorzitter van Erfgoed Brabant, bereikbaar via het bestuurssecretariaat van de Gemeente Goirle, telefoon: (013) 531 06 06, e-mail: bestuurssecretariaat@goirle.nl 

Uw sollicitatie (met curriculum vitae) kunt u voor 15 december 2020 sturen naar Erfgoed Brabant, ter attentie van de Raad van Toezicht, aan info@erfgoedbrabant.nl. Geselecteerde kandidaten ontvangen na deze datum per e-mail een uitnodiging voor een gesprek. De gesprekken vinden in principe plaats in de namiddag of de vroege avond. 


Sluit 14 december 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"