Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Digitalisering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 16 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (eokm.nl) wil online (seksueel) misbruik bestrijden en voorkomen. We dromen van een onlinewereld waarin iedereen zich veilig kan voelen. Bij ons vind je niet alleen veen informatie en kennis of het onderwerp, we bieden ook praktische hulp. Dat doen we met drie verschillende programma’s: het Meldpunt Kinderporno (meldpunt-kinderporno.nl), Helpwanted (helpwanted.nl) en Stop it Now! (stopitnow.nl).

Voor onze stichting zijn we op zoek naar

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht
met een financiële en/of digitalisering/digitale rechten achtergrond.

De bestuursvorm Het EOKM is een stichting met een dualistisch bestuursmodel. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 4 leden en werkt samen met de eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie toezicht op het beleid en functioneren van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan zwaarwegende besluiten en investeringen en aan de begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenplannen. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vervult tot slot de werkgeversrol voor de directeur/bestuurder.
De Governance Code Cultuur 2019 vormt, naast wet- en regelgeving, de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van het EOKM onderschrijven deze Code.

De functie van de Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht van het EOKM leveren ieder vanuit eigen deskundigheid, meerwaarde voor de Raad van Bestuur en de organisatie. De belangrijkste competenties van leden van de Raad van Toezicht zijn een professionele toezichthoudende instelling, innovatief vermogen en het vermogen om constructief in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Verder worden van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en bestuurlijke competenties verwacht:

      • Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van het EOKM te doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
    • Het vermogen om de kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van het EOKM te helpen waarborgen en het onderkennen van de relevante risico’s;
    • Het vermogen distantie te bewaren tot de uitvoering ondanks affiniteit met het bestrijden van (online) seksueel geweld en seksuele uitbuiting gecombineerd met ondersteuning aan de slachtoffers hiervan.

De vacature Een gebalanceerde mix van deskundigheden in de Raad van Toezicht is voor het EOKM van belang. Het EOKM zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht met bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk. Ter aanvulling van de deskundigheid van de huidige Raad van Toezicht leden zijn we op zoek naar een lid met financiële expertise. Ditzelfde geldt voor expertise in digitalisering en digitale rechten omdat de onlinewereld waar het EOKM zich op richt, steeds complexer wordt. De Raad van Toezicht streeft ernaar om in zijn samenstelling zoveel mogelijk de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen. Op dit moment kent de Raad een gelijke verdeling van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en disciplines.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Honorarium
De functie is onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen indien gewenst, in overleg een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte kosten.

 

Solliciteren
Solliciteren kan door een e-mail met korte motivatie en CV te sturen naar het secretariaat van het EOKM, office@eokm.nl o.v.v. vacature RvT.
Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Janet van Bavel, voorzitter Raad van Toezicht EOKM e-mail: janetvanbavel@gmail.com. Solliciteren kan tot 16 januari. De daaropvolgende gespreksrondes worden eind januari gepland. De beoogde benoemingen vinden daarna zo snel mogelijk daarna plaats.

Aan de geselecteerde kandidaten vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 16 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"