Stichting Fedra

Voorzitter en een Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Beverwijk | Noord-Holland
Sluit 1 september 2021


Omschrijving Vacature

Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. Wij hebben elf basisscholen, ongeveer 300 personeelsleden en 3.200 leerlingen en hun ouders; samen werken we aan goed onderwijs. In de drie gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen maken teams hun eigen school. Elk vanuit hun levensovertuiging, onderwijsconcept en mogelijkheden, in de eigen omgeving. Zo heeft Fedra elf verschillende scholen met een eigen sfeer en karakter.

Bij Fedra staat het kind centraal. Ons motto ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’, vat dat goed samen. Het is onze gezamenlijke missie om de leerlingen op onze scholen voor te bereiden op de toekomst.

Raad van toezicht

De huidige raad van toezicht kent momenteel vier leden, inclusief de voorzitter, en heeft drie commissies:

·         Remuneratie

·         Onderwijs

·         Audit

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt ongeveer zes keer per jaar, los van commissiewerkzaamheden. De benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.

De raad van toezicht toetst het beleid en het functioneren van Fedra aan de missie, visie en de uitgezette koers en staat het college van bestuur met raad en daad terzijde. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De samenstelling is zodanig dat de leden complementair aan elkaar zijn. Ieder beschikt over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om gezamenlijk een evenwichtig multidisciplinair team te vormen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen, moet de raad van toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Elk lid is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel.

Vanwege het aftreden van een lid en het aanstaande vertrek van de voorzitter in het komende schooljaar zoeken wij:

Een voorzitter en een lid voor de raad van toezicht

Wat zoeken wij:

Binnen de raad van toezicht verschillen de accenten per lid. De expertises van de drie zittende leden, die aanblijven, liggen op de terrein onderwijs, zorg, financiën en HRM. Wij zoeken een voorzitter en een lid met affiniteit met HR plus aanvullende expertises (bijv. bestuurskunde, directievoering, governance, juridisch, ICT en/of ondernemerschap), waarvan de een ervaring meebrengt in voorzitterschap en de ander wil fungeren als voorzitter van de remuneratiecommissie.

Daarnaast streven wij naar een invulling van de raad van toezicht op basis van diversiteit (gender en/of etniciteit). Verder heeft het de voorkeur dat het nieuwe lid bekend is met de IJmond, het verzorgingsgebied van Fedra, als ondernemer, werknemer of inwoner.

Profiel

·        Academisch werk- en denkniveau

·         Integer en verantwoordelijkheidsgevoel

·         Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten

·         Maatschappelijk actief en betrokken is een vereiste

·         Professionele betrokkenheid en affiniteit met (primair) onderwijs

·         Bekendheid met toepassing van ICT in een (bij voorkeur onderwijs-)organisatie

·         Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

·         Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen

·         Beschikken over relevante landelijke en/of regionale netwerken op strategisch niveau

·         Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling

·         Woonachtig en/of werkzaam in de IJmond is een pre

 

Honorering

Er is sprake van een passende vergoeding, binnen de geadviseerde richtlijnen van de VTOI, conform de huidige bezoldiging van de raad van toezicht.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

We zien reacties graag verschijnen voor 1 september a.s. Solliciteer door uw cv en motivatiebrief te mailen naar hr@fedra.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Reinier van de Wal, voorzitter van de raad van toezicht: 06 5140 8253 / reiniervandewal@icloud.com

Gesprekken, in twee rondes, vinden plaats direct na de zomervakantie. Na selectie is er in het najaar een eerste gelegenheid aan te sluiten bij de raad van toezicht, waarna benoeming volgt per december van dit jaar.


Sluit 1 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"