Stichting FREE Nature

Lid raad van Toezicht (RvT)

Terreinbeheer

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Onbezoldigde functie | Beuningen | Gelderland
Sluit 11 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting FREE Nature is de grootste particuliere natuurbegrazer van Nederland. Grote vrij levende grazers zoals wisent, wild rund, waterbuffel en wild paard krijgen volop de ruimte. FREE Nature werkt samen met opdrachtgevers aan het hele spectrum van planvorming tot uitvoering. Onze dieren grazen verspreid over meer dan 35 natuurgebieden door het hele land, waarbij ze niet alleen biodiversiteit herstellen maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke belangen als hoogwaterveiligheid, schoon drinkwater en klimaatadaptatie. Terreinbeheerders ontzorgen wij door oplossingen te bedenken voor hun problemen. De organisatie heeft geen winstoogmerk.

Voor de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een nieuw lid (v/m). FREE Nature heeft een compacte Raad van Toezicht die op afstand staat (maar niet afstandelijk is) en samengesteld is uit missie gedreven professionals. De Raad functioneert als klankbord en werkgever voor de directeur/bestuurder en heeft formele verantwoordelijkheid voor het vaststellen van jaarcijfers, begroting en jaarplan.

Voor de vacature zijn wij op zoek naar iemand met stevige ervaring in de (natuur-) beheerpraktijk, bij voorkeur opgedaan bij een particuliere of private terreinbeherende organisatie. Wij zoeken een kandidaat met een goede maatschappelijke antenne. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en het feit dat we hechten aan diversiteit en inclusiviteit, vragen we kandidaten met het profiel ‘young professional’ of ‘mid-career’ nadrukkelijk om te reageren. Ervaring in toezichthouden is een pré, maar geen must.

De Raad van Toezicht vergadert drie á vier keer per jaar en bezoekt enkele malen per jaar gebieden waar FREE Nature actief is. De functie is onbezoldigd.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Nadere informatie over FREE Nature en de functie kunnen verkregen worden via Roeland Vermeulen, directeur/bestuurder: roeland.vermeulen@freenature.nl. Sollicitaties kunnen gericht worden aan Marc van den Tweel, voorzitter Raad van Toezicht: vacature@freenature.nl


Sluit 11 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"