Stichting FREE Nature

Lid raad van Toezicht (RvT)

Terreinbeheer

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Onbezoldigde functie | Beuningen | Gelderland
Sluit 11 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting FREE Nature is de grootste particuliere natuurbegrazer van Nederland. Grote vrij levende grazers zoals wisent, wild rund, waterbuffel en wild paard krijgen volop de ruimte. FREE Nature werkt samen met opdrachtgevers aan het hele spectrum van planvorming tot uitvoering. Onze dieren grazen verspreid over meer dan 35 natuurgebieden door het hele land, waarbij ze niet alleen biodiversiteit herstellen maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke belangen als hoogwaterveiligheid, schoon drinkwater en klimaatadaptatie. Terreinbeheerders ontzorgen wij door oplossingen te bedenken voor hun problemen. De organisatie heeft geen winstoogmerk.

Voor de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een nieuw lid (v/m). FREE Nature heeft een compacte Raad van Toezicht die op afstand staat (maar niet afstandelijk is) en samengesteld is uit missie gedreven professionals. De Raad functioneert als klankbord en werkgever voor de directeur/bestuurder en heeft formele verantwoordelijkheid voor het vaststellen van jaarcijfers, begroting en jaarplan.

Voor de vacature zijn wij op zoek naar iemand met stevige ervaring in de (natuur-) beheerpraktijk, bij voorkeur opgedaan bij een particuliere of private terreinbeherende organisatie. Wij zoeken een kandidaat met een goede maatschappelijke antenne. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en het feit dat we hechten aan diversiteit en inclusiviteit, vragen we kandidaten met het profiel ‘young professional’ of ‘mid-career’ nadrukkelijk om te reageren. Ervaring in toezichthouden is een pré, maar geen must.

De Raad van Toezicht vergadert drie á vier keer per jaar en bezoekt enkele malen per jaar gebieden waar FREE Nature actief is. De functie is onbezoldigd.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Nadere informatie over FREE Nature en de functie kunnen verkregen worden via Roeland Vermeulen, directeur/bestuurder: roeland.vermeulen@freenature.nl. Sollicitaties kunnen gericht worden aan Marc van den Tweel, voorzitter Raad van Toezicht: vacature@freenature.nl


Sluit 11 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"