Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV)

Bestuurslid-Penningmeester

Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 15 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

De Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) behandelt binnen het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geschillen over verloskundigen, verloskundigenpraktijken en over praktijken waar (verloskundige) echo’s worden gemaakt. De Geschilleninstantie Verloskunde streeft ernaar met een zorgvuldig tot stand gekomen bindend advies bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg. Iedere zorgaanbieder is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV) is officieel erkend door het ministerie van VWS. Op basis van de Klachtenregeling KNOV zijn verloskundigen die lid zijn van de KNOV automatisch lid van de Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). De Stichting Geschilleninstantie Verloskunde is opgericht op initiatief van de KNOV en houdt de Geschilleninstantie in stand.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit drie personen (voorzitter, secretaris, penningmeester). In verband met het verstrijken van de benoemingstermijn van de penningmeester is deze positie nu vacant. De feitelijke geschillenbeslechting wordt gedaan door de Geschilleninstantie Verloskunde. Meer over de werkwijze van de geschilleninstantie is te lezen op https://geschilleninstantieverloskunde.nl. De geschilleninstantie verloskunde wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Profiel bestuurslid / penningmeester

De penningmeester heeft de vaardigheden om de financiële administratie van onze stichting gedegen en zorgvuldig te voeren. De penningmeester verzorgt adequate kwartaalrapportages en concept begrotingen. Ook maakt de penningmeester de jaarrekening behorende bij het jaarverslag. De penningmeester heeft ervaring met de P&C-cyclus en heeft kennis en inzicht in financiële processen.

Formele kaders voor de functie zijn:

  • kandidaat heeft de bereidheid om minimaal één termijn (4 jaar) zitting te nemen in het bestuur (onvoorziene omstandigheden daargelaten) en sluit een tweede termijn op voorhand niet uit;
  • kandidaat vermijdt iedere vorm van (schijn van) belangenverstrengeling;
  • kandidaat is open over relevante nevenfuncties en aanvaardt deze na goedkeuring door het bestuur;
  • benoeming van het bestuurslid is op bindende voordracht van de brancheverenging KNOV;
  • de kandidaat heeft algemene toezichthoudende en bestuurlijke kwaliteiten;
  • de kandidaat is in staat om binnen het bestuur een effectieve samenwerkingsrelatie op te bouwen.

Het bestuur komt doorgaans vier keer per jaar bij elkaar. Bestuursleden ontvangen een vacatiegeldvergoeding die in overeenstemming is met de werkzaamheden en de maatschappelijke betrokkenheid (de vergoeding bedraagt maximaal €2.500 per jaar).

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt uw brief met CV richten aan Mireille Rutten, verloskundige en tevens bestuurslid-secretaris SGV, via info@geschilleninstantieverloskunde.nl. Mireille Rutten, secretaris SGV, is voor een nadere toelichting bereikbaar op 06 – 21503572. Het jaarverslag van SGV staat op de website. Wij ontvangen uw reactie graag voor 15 juni 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 15 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester

"Naar begin pagina"