Stichting Heden Den Haag

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onroerendgoedsector

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 1 maart 2021


Omschrijving Vacature

Organisatie

Kunst is leuk, niet alleen in een museum. Ook thuis moet het voor iedereen mogelijk kunnen zijn om kunst aan de muur te hebben hangen. Kunstuitleen maakt dit mogelijk.

Heden is een kunstuitleen en galerie in het centrum van Den Haag. Heden heeft een prachtige en omvangrijke kunstcollectie met een grote diversiteit aan kunstenaars en wil een breed publiek met hedendaagse kunst in aanraking laten komen. Al bijna 50 jaar kan iedereen bij Heden kunst ervaren in de expositieruimte aan de Denneweg maar ook thuis, op kantoor of inmiddels zelfs online. Wij bieden ons publiek een comfortabele en persoonlijke reis aan van naar kunst kijken, ervaren, erover leren, huren en kopen. Dit maakt Heden uniek en laagdrempelig. Heden bestaat uit een enthousiast, gemotiveerd en professioneel team van vijf medewerkers. Heden wil de komende jaren haar artistieke en financiële basis verder versterken en uitbouwen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op de toekomst van Heden. Daarbij worden nieuwe vormen van marketing en klantenbinding ingezet.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is werkgever van de directie van Heden en houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van de organisatie.

De Raad moet alle belangen in overweging kunnen nemen. Belangrijk is dat leden van de Raad van Toezicht elkaar aanvullen. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om met de directeurs mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad van toezicht op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de leden van de Raad van Toezicht een bepaalde achtergrond, eigenschappen en specifieke kennis. De vakinhoudelijke kennis op deelgebieden is van belang voor het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel.

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code Cultuur.

 

Profiel

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn zoeken wij per april 2021 twee nieuwe leden met een variatie in expertise.

De kandidaten hebben allen :

 • Affiniteit met de kunst- en/of cultuursector;
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol;
 • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in Heden of haar partners;
 • Integer, toegankelijk en een goed gevoel voor humor.

 

De ideale kandidaat heeft daarnaast één of meerdere van de volgende kwaliteiten:

 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de kunstsector in relatie tot Heden te duiden;
 • Ervaring in de onroerendgoedsector;
 • Kennis van bedrijfskunde en organisatieontwikkeling;
 • Kennis van processen van beleids- en besluitvorming in de cultuursector;
 • Het vermogen om de positie van Heden binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren;
 • Kennis van en ervaring met mvo en samenwerking tussen profit & non-profit organisaties;
 • Ervaring met het werven van fondsen en aanvragen van subsidies;
 • Beschikt over een relevant zakelijk netwerk dat voor de ontwikkeling van Heden kan worden ingezet.

 

Tijdsbesteding en kostenvergoeding

De functie vraagt een tijdbesteding van minimaal 4 avondvergaderingen per jaar exclusief voorbereidingstijd. Hiertegenover staat een onkostenvergoeding.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

De sollicitatieprocedure staat open tot 1 maart 2021. Vanaf die datum wordt een selectie gemaakt en worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en een of meerdere leden van de huidige Raad van Toezicht. Sollicitatiebrief en CV voor 1 maart 2021 kunnen worden gemaild naar: rvt@heden.nl. De voorzitter is beschikbaar voor meer informatie via dit mailadres.


Sluit 1 maart 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"