Stichting Hindoe Onderwijs Nederland(SHON)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 1 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Wilt u een essentiële rol spelen in de toekomst van onze samenleving, specifiek in het primair onderwijs? Dan is dit uw kans om uw maatschappelijke impact te vergroten.Stichting Hindoe Onderwijs Nederland(SHON) zoekt per 1 oktober 2023 een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Het bijzondere aan deze onderwijsorganisatie? SHON heeft 5 basisscholen in de G5 steden, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere en werkt actief aan de kwaliteit van het onderwijs.

Als toezichthouder voert u op strategisch en beleidsmatig niveau de inhoudelijke dialoog met de overige leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder. U denkt mee met de maatschappelijke problemen en uitdagingen waar de 5 aangesloten basisscholen tegenaan lopen. Uw specifieke deskundigheid is Onderwijs(kwaliteit).

Met uw kennis, ervaring en relevante netwerk bent u in staat als sparringpartner voor het bestuur te fungeren. Vanuit een brede maatschappelijke blik ziet u kansen en mogelijkheden om de onderwijskwaliteit te blijven waarborgen en bent u op de hoogte van onderwijsvernieuwingen en heeft u een visie op het onderwijs van de toekomst. U bent een betrokken en nieuwsgierige toezichthouder, die ook buiten de gebaande paden durft te denken.

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten:

●  betrokken;

●  integer;

●  objectiviteit/onpartijdigheid;

●  reflectief vermogen;

●  relativeringsvermogen;

●  open, toegankelijke houding;

●  besluitvaardig;

●  goed kunnen samenwerken

Als toezichthouder besteedt u hier vijf tot tien uur per maand aan. De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, vergadert vijf tot zes keer per jaar met het bestuur.

De honorering die de leden voor hun werkzaamheden ontvangen is vastgesteld middels de normen van de VTOI.

De SHON biedt u de mogelijkheid uw deskundigheid te vergroten zodat u als toezichthouder optimaal kunt functioneren.

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland biedt:

●  Een toezichthoudende functie bij een lerende organisatie met een positieve sfeer en een grote inzet van iedereen voor goed onderwijs voor alle leerlingen.
●  Een organisatie waar de basis na 35 jaar herijkt wordt.
●  Een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot één keer verlengen.
●  Een collegiale raad die als team functioneert en waar ruimte is om vanuit diversiteit en verschillende expertises bij te dragen aan de maatschappelijke opdracht van de SHON.
●  Toezicht houden op strategisch niveau, in het bijzonder op onderwijskundig vlak.

Informatie over de SHON

Bij de SHON staat leren en ontwikkelen voor iedereen centraal. De SHON streeft naar goed onderwijs met aandacht voor het Hindoeïsme. Dit is terug te zien in de dag-en weekopeningen, vieringen van (hindoe)feestdagen en vooral ook in de praktijk en het dagelijks handelen. Door steeds meer te gaan werken vanuit één zienswijze en aanpak in een doorgaande pedagogische lijn, kunnen kinderen in een veilige en stimulerende omgeving hun talenten ontdekken en ontplooien. Belangrijke elementen hierin zijn kansengelijkheid voor alle leerlingen, inclusiviteit en de relatie met de ouders/verzorgers en de buurt. Elke school functioneert als een gemeenschap met aandacht en respect voor elkaar, waar gehandeld en gewerkt wordt vanuit de Hindoe-filosofie!

Toch zijn al onze scholen uniek en hebben een eigen onderwijsconcept en profiel, afgestemd op de leerlingen, ouders en buurt.
Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website www.shon.nl

 

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden
●  U kent de onderwijswereld en begrijpt de context van het onderwijskundig vlak.

●  U heeft een brede maatschappelijke oriëntatie en affiniteit met de sector primair onderwijs waardoor u kansen en risico’s kunt inschatten.

●  U heeft aantoonbare kwaliteiten als toezichthouder en bent gericht op samenwerking.

●  U bent bestuurlijk sensitief, scherp, loyaal, slim en kritisch.

●  U bent bekend met financieel-economische sturing en risicomanagement.

●  U neemt initiatief en leert snel.

●  U heeft een analytische geest.

 

Functie-eisen

De leden kunnen op strategisch niveau adviseren. De leden hebben ervaring met besturen en/of het houden van toezicht. De leden kunnen op hoofdlijnen processen analyseren en daarbinnen besluiten nemen. Zij kunnen bestuurs technieken hanteren, zoals het toepassen van communicatieve vaardigheden, hoofd- en bijzaken signaleren en delegeren. De leden hebben een brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met het primair onderwijs.

De leden zijn actief en zichtbaar als ambassadeurs van het onderwijs in de wijk, de stad, de regio en het land.

Het volledige functieprofiel is te vinden op de volgende link:

https://shon.nl/cp/uploads/hipe_content/functieprofiel-RVT-lid.pdf


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Werving- & selectieprocedure

Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 31 augustus 2023 per mail via rvt@shon.nl

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op de schoollocatie de Shri Krishna school in Utrecht, Lawick van Pabstlaan 3, 3453 RA Utrecht (de Meern)

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 31 augustus 2023
Voorgesprekken remuneratiecommissie RvT: 5 september 2023 Tweede gesprek met voltallige RvT: 19 september 2023

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bij (her)benoeming gestreefd naar diversiteit in maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring en de rol in het team van de Raad van Toezicht. Ook wordt gekeken naar een afspiegeling van de samenleving in het werkgebied. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan die persoon die de diversiteit in het team het meest kan versterken.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?

Meer informatie?

Is uw interesse gewekt, maar heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op met mevrouw Kaushilya Budhu Lall voorzitter van de Raad van Toezicht via rvt@shon.nl

.


Sluit 1 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"