Stichting Huis ter Leede

Lid Raad van Toezicht (RvT)

ICT en Zorginnovatie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Leerdam | Utrecht
Sluit 6 augustus 2022


Omschrijving Vacature

 

Huis ter Leede is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie in Leerdam waar wonen met zorg en dagbesteding geboden wordt en wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en alarmering in de regio.

Protestantse Interkerkelijke Stichting Huis ter Leede zoekt lid Raad van Toezicht (RvT) 

 

Directe aanleiding voor de vacature in de Raad van Toezicht (RvT) is het vertrek, conform het rooster van aftreden, van de voorzitter. Intern is de functie van voorzitter ingevuld door een lid RvT waarmee er een vacature is ontstaan in de Raad van Toezicht.

In het kader van een diverse samenstelling van expertise en ervaringsgebieden wordt specifiek gezocht naar een kandidaat met kennis en ervaring binnen de zorg (care) met deskundigheid op het gebied van ICT & zorginnovatie.

Daarnaast hechten wij er aan om duurzaamheid de komende jaren stevig op de agenda te zetten.

De Raad van Toezicht is open en transparant. Dat ziet u onder andere terug in het functioneren van de Raad. De leden leveren een actieve bijdrage aan de oordeels- en besluitvorming, ieder vanuit zijn of haar eigen inhoudelijke profiel. Persoonlijke verhoudingen vinden we belangrijk. Zowel onderling als in de contacten met de Raad van Bestuur, medewerkers en de medezeggenschapsorganen.

Wij nodigen u uit om te reageren als u:

 • Affiniteit heeft met het zorgproces, bij voorkeur in de ouderenzorg.
 • De visie en strategie van Huis ter Leede onderschrijft.
 • Inzicht heeft in het bestuurlijk functioneren van zorgorganisaties en bij voorkeur ervaring met de rol van toezichthouder;.
 • Beschikbaar bent voor het vervullen van de toezichthoudende functie, deelname in een commissie en afstemming met de ondernemingsraad, cliëntenraad en identiteitscommissie.
 • Woont in het verzorgingsgebied van Huis ter Leede.
 • Belijdend lid bent van één van de kerkgenootschappen die de kiesgroepen vormen of belijdend lid bent van één van deze kerkgenootschappen buiten de kiesgroepen, aangevuld met de Gereformeerde Gemeenten/Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
 • Open staat voor kritische (zelf-)reflectie.
 • Zich laat leiden door de principes van de Governancecode Zorg 2022 en bereid bent om nader te scholen, al dan niet via de NVTZ.
 • Op de hoogte bent van verandermanagement in organisaties.
 • Zin heeft in een rol als toezichthouder in een dynamische zorgomgeving.

Voor deze specifieke vacature geldt bovendien dat u beschikt over:

 • Kennis en ervaring op het gebied van ICT & zorginnovatie.
 • Een stevige maatschappelijke statuur en een voor Huis ter Leede relevant netwerk op genoemde thema’s.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Bent u dé kandidaat waardoor de Raad van Toezicht van Huis ter Leede weer op volle sterkte komt? De selectiecommissie leest heel graag waarom! Uw motivatie en CV kunt u tot uiterlijk 6 augustus a.s. mailen naar de bestuursassistent van onze organisatie, Yvonne Kazen; yvonne.kazen@huisterleede.nl

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van Huis ter Leede is als adviseur aan de commissie toegevoegd. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met een brede vertegenwoordiging van diverse gremia uit de organisatie.

De selectiecommissie gaat graag met u in gesprek op dinsdagavond 23 augustus a.s.

Eerst nog iets vragen voordat u reageert op deze (bezoldigde) functie? Geen probleem! De heer John Heijstek staat u graag te woord, tel. 06 12 07 91 01.

Wij kijken uit naar uw reactie.


Sluit 6 augustus 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"