Stichting Kenniscentrum Ongelijkheid (UVA)

Drie Leden Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 24 december 2020


Omschrijving Vacature

De gemeente Amsterdam en vier Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit en Hogeschool Inholland) starten samen het Kenniscentrum Ongelijkheid. Zij bundelen hun krachten om bij te dragen aan het beschrijven, begrijpen en aanpakken van ongelijkheid in Amsterdam. Louise Elffers is per 1 oktober jl. de nieuwe directeur-bestuurder. Het Kenniscentrum gaat in de periode 2020-2022 zijn aandacht richten op ongelijkheden in verschillende domeinen, zoals onderwijs, gezondheid, werk en inkomen en huisvesting. Daarbij is bijzondere aandacht voor de cumulatie van ongelijkheid over domeinen en levensfasen heen. Door het verbinden van verschillende partners en expertises moet het Kenniscentrum nieuwe inzichten en aanpakken opleveren. Maatschappelijke organisaties en praktijkprofessionals worden actief bij het Kenniscentrum betrokken.

Beoogde samenstelling Raad van Toezicht

De beoogde nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit drie personen. Conform de statuten beschikken leden over afdoende expertise op ten minste één van de volgende gebieden: ongelijkheid, financieel bestuur en/of onderzoek.

De volgende profielen zijn relevant:

  • een voorzitter met een maatschappelijk profiel op het thema ongelijkheid, bij voorkeur maar niet noodzakelijkerwijs in de Amsterdamse context;
  • een lid met een profiel in onderzoek, bij voorkeur iemand met ervaring in de verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk op een vakgebied dat vertegenwoordigd is in het Kenniscentrum;
  • een lid met bestuurlijk-financiële expertise.

Voor alle leden geldt dat zij een inhoudelijk perspectief meebrengen op het thema ongelijkheid en een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van het netwerk rond het Kenniscentrum Ongelijkheid. Leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk. Mocht een lid uit de geledingen van een van de betrokken partners voortkomen, dan vertegenwoordigt deze niet de partner. Bij de samenstelling van de nieuwe Raad van Toezicht wordt nadrukkelijk gestreefd naar diversiteit.

Bezoldiging leden Raad van Toezicht

Een vacatievergoeding is van toepassing.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Reageren

Kandidaten kunnen hun belangstelling voorzien van een korte motivatie voor 24 december a.s. mailen naar Mila Nageswar.

De werving en selectiecommissie bestaat uit 3 leden van het Bestuurlijk Overleg. Gesprekken vinden plaats in januari/februari 2021. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het Bestuurlijk Overleg (Gemeente Amsterdam, UvA, VU, HvA, InHolland). Het streven is in februari 2021 de benoeming af te kunnen ronden zodat uiterlijk per 1 maart de nieuwe Raad van Toezicht kan aantreden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld


Sluit 24 december 2020
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Alkcare te Alkmaar.
RvT-Lid Vacature bij Stichting De Waalboog te Nijmegen.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Vacature Lid Raad van Toezicht bij Winkler Prins Onderwijs.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"