Stichting Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financiele / bedrijfskundige achtergrond

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 1 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) levert een bijdrage aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening in de mondzorg. Onder meer door het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen. Het KIMO is opgericht in 2016 en gaat sinds begin 2022 als stichting door het leven. Het KIMO wordt aangestuurd door een driekoppig bestuur, allen tandarts. De raad van toezicht (RvT) bestaat uit zeven leden waarbij de meerderheid tandarts is. De leden van de RvT nemen deel namens de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).  Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvT zijn doelmatigheid, efficiency en integriteit. We streven naar een diverse samenstelling.

Er is een vacature voor een lid RvT bij het KIMO beschikbaar.  Het betreft een positie op voordracht van de FTWV. Wij zoeken voor deze positie iemand met een financiële/ bedrijfskundige achtergrond en affiniteit met de mondzorg. Gezien de samenstelling van onze huidige RvT gaat onze voorkeur uit naar een niet-tandarts. Bent u echter tandarts met een passende achtergrond, dan nodigen wij ook u uit om te reageren.

 

Wat houdt de functie in?

De RvT is verantwoordelijk voor het volgende:

 • Het integraal toezicht houden op het bestuursbeleid;
 • Het goedkeuring geven op het meerjarenbeleid en het jaarverslag;
 • Het bewaken van een doelmatig en controleerbare besteding van publieke middelen. De Rvt keurt de begroting en jaarrekening goed;
 • Het bestuur adviseren, een klankbord vormen en bijstaan met goede raad;
 • Het vervullen van de formele rol van werkgever. Vanuit deze rol is de RvT verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van het bestuur.

 

Wat vragen wij?

Het nieuwe lid van de RvT:

 • Is in bezit van algemene bestuurlijke en of toezichthoudende kwaliteit en ervaring (in de zorg of andere complexe omgeving);
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het KIMO stellen;
 • Is in staat het beleid van het KIMO en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Bezit het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Heeft het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord bij te staan;
 • Heeft financieel inzicht, verstand van bedrijfsvoering en affiniteit met de branche;
 • Heeft een communicatief sterke, verbindende en tegelijk ook daadkrachtige en besluitvaardige stijl;
 • Heeft een goed gevoel voor politieke verhoudingen en de bijhorende dynamiek;
 • Beschikt over de sociale vaardigheden van een echte teamspeler;
 • Heeft het vermogen om betrokken en verantwoordelijk te zijn, zonder dat dit afdoet aan integriteit en onafhankelijkheid;
 • Creëert een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Is voldoende beschikbaar voor het KIMO.

Bekijk hier de profielen raad van toezicht KIMO 2023

 

Wat bieden wij?

Wij bieden een mooie uitdaging bij het KIMO. Als lid van de RvT van het KIMO draagt u bij aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening in Nederland. Dit doet u samen met enthousiaste, gepassioneerde collega’s die hetzelfde doel voor ogen hebben. Als lid van de RVT ontvangt u een vacatievergoeding van € 360,- exclusief reiskosten per vergadering. De RvT vergadert drie keer per jaar. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van drie jaar. Een lid van de raad van toezicht is eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van drie jaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 • Kandidaten kunnen solliciteren tot 1 september 2023. Dit kan via de hieronder genoemde contactmanier.
 • De selectiecommissie beoordeelt aan de hand van de profielschets of de kandidaten geschikt zijn voor de vacante zetel in de RvT.
 • Een aantal kandidaten wordt door de selectiecommissie uitgenodigd voor een eerste gesprek. Mogelijk volgt er een tweede gesprek.

Wilt u solliciteren? Stuur dan vóór 1 september 2023 uw motivatie en cv  ter attentie van Maarten Jansen, directeur van het KIMO, naar secretariaat@hetkimo.nl

Wilt u meer informatie over de vacature? Neemt u dan contact op met Ellen van Bruggen-van der Linden, voorzitter raad van toezicht, via ellen.v.bruggen@gmail.com of op 06-51602075. Of met Gijs Jaspers, bestuur FTWV, via gijsjaspers@nvoi.nl of op 0648189874.


Sluit 1 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"