Stichting Kinderpostzegels Nederland

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Onderwijs

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Leiden | Zuid-Holland
Sluit 14 juli 2021


Omschrijving Vacature

Vanwege het beëindigen van de termijnen van de twee huidige leden, zijn we opzoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht (profiel: onderwijs)

De kandidaat die wij voor deze positie zoeken heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs en een relevant actief netwerk binnen deze sector.

Lid Raad van Toezicht (profiel: bedrijfseconomisch/financieel)

De kandidaat die wij zoeken heeft een economische opleiding en ervaring met financiën en control vanuit een achtergrond als CFO of in de accountancy. Dit lid zal plaatsnemen in de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Naast algemene kennis van financiën, control en bedrijfsvoering beschikt de kandidaat over aantoonbare kennis van en ervaring met ICT en bedrijfsprocessen.

Over Stichting Kinderpostzegels

Kinderpostzegels geeft kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen voor een betere toekomst. Dit doen wij met programma’s met als thema’s Pleegzorg, Onderwijs en Veerkracht in binnen- en buitenland samen met partners die onze visie delen. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld. Leerlingen zetten zich in voor andere kinderen: ‘voor kinderen, door kinderen’.

De stichting is financieel gezond. Tegelijkertijd ligt er een belangrijke uitdaging om de inkomsten op peil te houden en de organisatie optimaal in te richten op basis van de in het komende jaar te implementeren nieuwe strategie. Kinderpostzegels is aangesloten bij Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van de Nederlandse goede doelen en bij Partos, de branchevereniging voor de sector Internationale Samenwerking. Kinderpostzegels volgt de relevante codes en richtlijnen, waaronder de SBF-Code voor Goed Bestuur, de Erkenningsregeling Goede Doelen, de Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland en de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen Nederland.

Bij Kinderpostzegels zijn circa 35 bevlogen professionals werkzaam. De stichting houdt kantoor in Leiden.
► Lees meer over Kinderpostzegels

Raad van Toezicht

De RvT bestaat in totaal uit zes personen. Twee personen vormen de Auditcommissie.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het protocol Interne Organisatie en Controle. Daarin staat ook beschreven welke besluiten van de directie goedkeuring door de RvT behoeven. De RvT geeft de directie advies, dient als klankbord en houdt vooraf en achteraf integraal toezicht op het beleid en het functioneren van de directie en op de algemene gang van zaken bij Kinderpostzegels. De RvT is tevens werkgever van de directeur. Belangrijke bevoegdheden van de Raad zijn het goedkeuren van het strategisch meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening van Kinderpostzegels. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, die met nog eens 4 jaar verlengd kan worden.

Profiel

De RvT oefent zijn taken uit in gezamenlijkheid. Er wordt daarom een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de Raad. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvT is dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De Raad streeft naar een divers team op het gebied van expertise, etnische achtergrond, leeftijd en geslacht.

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat ze:
• affiniteit met het doel van Kinderpostzegels hebben
• maatschappelijke betrokkenheid hebben
• integer, authentiek en kritisch analytisch vermogen hebben
• collegiaal en teamgericht zijn
• bestuurlijk inzicht, helicopterview en onafhankelijke oordeelsvorming hebben
• inspirerend, rolvast en (zelf)reflectief zijn.

Daarnaast beschikken kandidaten over een academisch denkniveau, zijn in staat als klankbord te functioneren, hebben inzicht in strategische afwegingsprocessen, hebben oog voor externe ontwikkelingen en hun implicaties en kunnen de werkgeversrol invullen.
Ervaring als toezichthouder en/of een afgeronde opleiding Commissaris/Toezichthouder is gewenst.

Beschikbaarheid, tijdsbesteding en bezoldiging

Geschikte kandidaten zijn bereid om circa 6 (voor de Auditcommissie tien) dagdelen per jaar actief aanwezig te zijn en hebben geen belang bij de besteding van gelden van Kinderpostzegels. De functies zijn onbezoldigd.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteren

Kan tot 14 juli 2021 via ons online sollicitatieformulier. Richt je sollicitatie, bestaande uit een motivatie en cv, aan Barbara de Kort, voorzitter van de RvT.

Procedure

De procedure zal bestaan uit een eerste gespreksronde via Teams op woensdag 21 juli 2021. Geschikte kandidaten uit de eerste ronde worden uitgenodigd voor een fysiek gesprek op kantoor in Leiden op donderdag 22 juli 2021.
De sollicitatiecommissie bestaat uit Barbara de Kort (voorzitter RvT) en Aimée Stammeijer (voorzitter Auditcommissie, lid RvT).

Vragen?

Neem contact op met Ester Verkerk, te bereiken per e-mail: ester@kinderpostzegels.nl.


Sluit 14 juli 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"