Lid Raad van Toezicht

Stichting Klasse

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Gouda | Zuid-Holland
Sluit 22 juni 2021


Omschrijving Vacature

Stichting Klasse maakt inspirerend, openbaar basisonderwijs mogelijk in Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden. Dit doen we met een open blik naar elkaar en de wereld. Stichting Klasse heeft zeventien locaties, waar zo’n 400 medewerkers onderwijs verzorgen aan ongeveer 3.000 leerlingen. Onze scholen hebben ieder een eigen gezicht. Zij onderscheiden zich in onderwijsconcept (Jenaplan, Dalton), in profiel (verhalen, podiumkunsten) en in aanbod (meer- en hoogbegaafdenonderwijs, onderwijs voor anderstaligen).

 

De Raad van Toezicht

Stichting Klasse kent een tweeledig college van bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De raad ziet toe op het beleid van het college en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Naast de toezichthoudende taak vervult de raad een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het bestuur. Bovendien is de raad werkgever van de leden van het college van bestuur. De statuten van Stichting Klasse en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs vormen de leidraad voor toezicht en bestuur.

De Raad van Toezicht werkt vanuit vertrouwen bij de invulling van haar taken en bevoegdheden. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. Alle leden zijn in staat en bereid een collectieve bijdrage te leveren. Teamspel is essentieel, de individuele leden vullen elkaar qua competenties aan en werken in goede harmonie met elkaar samen. De samenwerking tussen raad en college is constructief en positief-kritisch, met respect voor elkaars visie, rol en competenties.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar waarna zij eenmaal herbenoembaar zijn. De raad vergadert vijf tot zes keer per jaar (in de avonduren). Daarnaast is de raad minimaal éénmaal per jaar aanwezig bij het directeurenberaad en voert zij tweemaal per jaar overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht heeft drie commissies, te weten de remuneratie-, audit- en onderwijscommissie.

 

Profiel

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht dat voldoet aan het volgende profiel:

 • Affiniteit met onderwijs en met primair onderwijs in het bijzonder
 • Inzicht in de onderwijssector, in onderwijsinstellingen en de complexiteit van deze organisaties
 • Een warm hart voor openbaar onderwijs
 • Betrokken bij de maatschappelijke functie van het primair onderwijs
 • Ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling
 • Academisch en strategisch denk- en werkniveau
 • Kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht
 • Onafhankelijk en onpartijdig
 • Het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Stichting Klasse

Klik hier voor de volledige profielschets van de Raad van Toezicht van Stichting Klasse en haar leden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt uw CV en motivatiebrief insturen tot en met 21 juni 2021 via deze solliciteer nu-knop.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken (online) staat gepland op 29 juni of 1 juli in de avonduren. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op 8 juli in de avond op ons kantoor in Gouda.

Meer informatie over Stichting Klasse is te vinden op onze website stichtingklasse.nl. Voor meer informatie over de vacature en procedure kunt u contact opnemen met Annemarie Dekker (a.dekker@stichtingklasse.nl)


Sluit 22 juni 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"