Stichting Kunsteducatie Walcheren

Lid RvT

Brede Culturele Visie

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Middelburg | Zeeland
Sluit 15 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW) geeft op Walcheren vorm en inhoud aan cultuureducatie en cultuurparticipatie. KEW werkt statutair met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. I.v.m. het vertrek van twee leden zijn er vacatures ontstaan voor twee nieuwe

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW) geeft op Walcheren vorm en inhoud aan cultuureducatie en cultuurparticipatie. KEW werkt in opdracht van de drie Walcherse gemeenten. KEW is een compacte organisatie (8 fte; 10 medewerkers) met focus op twee programmalijnen. In de programmalijn Cultuureducatie vormen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de kinderopvang de belangrijkste markt. In de programmalijn Cultuurparticipatie biedt KEW o.a. wijkgerichte culturele projecten in het sociale domein (community art) en ontwikkelt cultuuractiviteiten t.b.v. de zorg (‘kunst op recept’).

Het team van KEW werkt samen met stichting Cultuurkwadraat aan een Zeeland-breed advies- en kenniscentrum op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie voor onderwijs, buitenschoolse sector en sociale domein. Deze koers wordt door de stakeholders gewaardeerd.

KEW werkt statutair met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. I.v.m. het vertrek van twee leden zijn er vacatures ontstaan voor twee nieuwe

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Gelet op de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar kandidaten:
– die een brede culturele en/of maatschappelijke interesse hebben;
– met kennis van en visie op de rol en verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht;
– die woonachtig zijn op Walcheren respectievelijk in Zeeland en een sterke sociale binding hebben met het werkgebied.

Gelet op de specialisaties binnen de Raad zijn wij op zoek naar:
– een lid dat aantoonbaar beschikt over voldoende financiële en bedrijfseconomische kennis;
– een lid uit de kunstensector met een brede culturele visie.

De Raad bestaat momenteel uit vijf leden en vergadert zo’n zes keer per jaar. Meer informatie over de Raad van Toezicht kunt u verkrijgen bij de heer M. Janssens, voorzitter van de RvT, tel. 06-44696590. Het jaarverslag 2020 van KEW is hier te downloaden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uw reactie kunt u voor 15 november 2021, voorzien van uw curriculum vitae, richten aan de Raad van Toezicht van Kunsteducatie Walcheren, t.a.v. de heer M. Janssens, Kuiperspoort 12, 4331 GS Middelburg, of per email aan het secretariaat t.a.v. Wilma Veerman: wvn@kewalcheren.nl

De vacature kun je hier downloaden.


Sluit 15 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"