Stichting Maatvast Haarlemmermeer

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Lisserbroek | Noord-Holland
Sluit 1 december 2022


Omschrijving Vacature

 

De raad van toezicht van Maatvast Haarlemmermeer zoekt een nieuw lid;
Profiel algemeen (met een pre voor bestuurskundige ervaring en financiële affiniteit).

U bent een sociaal georiënteerde persoonlijkheid en vindt het een natuurlijke zaak om te investeren in een zeer maatschappelijk en sociaal betrokken organisatie.

Beschrijving van de organisatie

Maatvast beheert en exploiteert 26 wijkcentra, dorpshuizen en jongerencentra in Haarlemmermeer. Wij helpen inwoners om de sociale samenhang in de buurten, wijken en dorpen te versterken. Naast de 70 betaalde krachten zijn onze ruim 350 vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitvoering op de locaties. Maatvast opereert in opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer binnen het sociaal domein. Jaarlijks stelt de gemeente een programma van eisen vast en als stichting hebben we een verantwoordingsrelatie naar de gemeente. Voor meer informatie over Maatvast, het strategisch plan en de statuten en reglementen verwijzen wij naar de website: www.maatvast.nl.

De rol van de raad van toezicht:

 • Integraal toezicht houden op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Maatvast, met name op de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 • Klankbord voor de directeur-bestuurder bij belangrijke besluiten en strategievraagstukken;
 • De werkgeversrol vervullen naar de directeur-bestuurder;
 • Vaststellen van beleid, begroting en werkplan, jaarrekening en jaarverslag;
 • Toezicht houden op integriteits-, compliance en Governance vraagstukken;
 • Overige taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten van de stichtingen het reglement voor de raad van toezicht.

 

Verantwoordelijkheden raad van toezicht:

Onder meer:

  • Vaststellen van het beleid;
  • Vaststellen van de begroting en het werkplan, de jaarrekening en het jaarverslag;
  • Het volgen van de uitvoering van strategie, jaarplan en beleid;

De overige taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten van de stichting en het reglement voor de raad van toezicht.

 

De raad van toezicht zoekt een betrokken en enthousiast lid met onderstaand profiel:

 • bij voorkeur ervaring als toezichthouder (bij voorkeur in publieke of semipublieke domein);
 • U bent bekend met de rollen en posities van een organisatie ten opzichte van gemeente in het sociaal culturele domein;
 • U hebt gevoel voor maatschappelijk ondernemerschap;
 • U bent een teamspeler en heeft adviserende en communicatieve kwaliteiten;
 • U bent een strategisch denker;
 • Een pre voor deze functie is financiële expertise;
 • U hebt voldoende tijd beschikbaar om uw verantwoordelijkheid als toezichthouder te kunnen invullen;\
 • U bent bij voorkeur woonachtig binnen of heeft binding met de gemeente Haarlemmermeer.

 

Achtergrondinformatie

De raad van toezicht van Maatvast Haarlemmermeer bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een maximale verlengingsperiode van nog eens vier jaar. Aan de functie is een beloning verbonden van € 1.700 per jaar. Het bestuur en toezicht werken volgens de Governance Code van de sector Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uit het oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de leden van de raad van toezicht verwacht dat zij transparant zijn over hoofd- en nevenfuncties. We maken u er op attent dat u geen politieke-, bestuurlijke- of arbeidsrechtelijke relatie mag hebben met de gemeente Haarlemmermeer. Tevens mag u geen advies- of klantrelatie onderhouden met de gemeente. Zodra de zittende leden van de raad van toezicht een geschikte kandidaat hebben geselecteerd, wordt deze voorgedragen aan het college van B&W van de Gemeente Haarlemmermeer.

Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag uw reactie met een actueel CV, waarin u aangeeft wat uw expertise is en wat u inspireert in deze functie. U kunt uw sollicitatie sturen naar Maatvast Haarlemmermeermeer, vacatures@maatvast.nl.

De sluitingsdatum voor de vacature is 1 december 2022.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.


Sluit 1 december 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"