Stichting Monton

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijs en onderwijskwaliteit

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 3 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

Monton versterkt het bestaansrecht van de montessorischolen die aan de Stichting verbonden zijn. Zij creëert waarde door in te zetten op kwalitatief montessorionderwijs en een integraal beleid op de pijlers onderwijsmissie en -kwaliteit, personeel, huisvesting, financiën en profilering. Monton werkt vanuit de uitgangspunten van algemeen bijzonder onderwijs en streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen en medewerkers ongeacht afkomst of achtergrond.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op https://www.monton.nl.

Vanwege het vertrek van een van de leden door het aflopen van de statutaire termijnen is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuw lid met expertise op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteit.

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De Raad van Toezicht heeft in dit verband ook een klankbordfunctie. Zij reflecteert op de keuzevraagstukken waarmee het College van Bestuur wordt geconfronteerd en geeft daarover gevraagd of ongevraagd advies. De focus van de Raad van Toezicht ligt op het zo volledig mogelijk realiseren van de potentie van de organisatie. Het uitgangspunt van de Raad van Toezicht is dat haar handelen toegevoegde waarde heeft voor de Stichting Monton. Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht op het gebied van gender, leeftijd, herkomst en specifieke expertise.

Profiel

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het College van Bestuur.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Kennis en ervaring met onderwijs en affiniteit met montessorionderwijs is een pré
 • Diversiteit is vanzelfsprekend in de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht vraagt om een goede balans en voldoende complementariteit.page1image15988128

Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Specifieke profieleisen:

 • U beschikt over een onderwijskundige achtergrond.
 • U heeft affiniteit met en kennis van ontwikkelingen in het (primair) onderwijs.
 • U heeft kennis en ervaring op het gebied van beoordelen, monitoren en verbeteren van onderwijskwaliteit.
 • Bij voorkeur heeft u bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

Vanuit uw achtergrond kunt u sparringpartner zijn voor de bestuurder op het specifieke beleidsterrein.

Honorering, benoemingstermijn

De functie kent een vergoeding op basis van de adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI). Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar. De benoeming kan eenmaal verlengd worden met vier jaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 2 januari 2023.

U kunt uw sollicitatie richten aan: Frans Kevenaar, voorzitter Raad van Toezicht: sollicitaties@monton.nl.
Voor vragen kunt u met hem contact opnemen op nummer 06 22 240 069.

Planning

De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op woensdag 25 januari 2023 vanaf 14.00 uur in Amersfoort.

Procedure

Potentieel geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie waarin, naast leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder, ook een vertegenwoordiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zitting heeft.


Sluit 3 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"