Stichting NDSM-werf

Bestuurslid

Juridisch

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 21 januari 2021


Omschrijving Vacature

De NDSM werf in Amsterdam Noord is een ruig, avontuurlijk en iconisch gebied aan de oever van het IJ. Het vrije karakter, de voormalige industriële gebouwen en de creatieve sfeer vormen het decor waar cultuur, zelforganisatie en stedelijke ontwikkeling samenkomen. De Stichting NDSM-werf beheert en programmeert het ca. 38 ha grote buitengebied van de NDSM – werf Oost en werkt in haar rol van regisseur – samen met de werfgemeenschap – aan een breed cultureel programma met als doel de uniciteit van de voormalige werf zichtbaar te maken.

NDSM-werf staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. Over enkele jaren zijn alle nieuwe woningen op NDSM-werf West klaar, en is de ontwikkeling van de aanpalende gebieden – Overhoeks en Buiksloterham – in een volgende fase beland. Daarmee wordt NDSM-werf nog explicieter een onderdeel van de steeds uitbreidende stad dan het de afgelopen jaren al was. Met alle kansen en beperkingen die daarbij horen voor het gebied dat door de Stichting wordt beheerd. Deze ontwikkelingen zullen komende jaren grote invloed hebben op het beleid, de rol en activiteiten van de Stichting. Op korte termijn wordt dit al zichtbaar in een nieuwe beheersovereenkomst met de gemeente en meerjarige plannen voor de komende kunstenplan periode van het AFK.

Het bestuur van Stichting NDSM-werf is eindverantwoordelijk voor beleid, activiteiten, financiën en organisatie. De uitvoering en dagelijkse leiding zijn gedelegeerd aan de directie. Het bestuur bestaat uit maximaal vijf personen en komt circa vier keer per jaar bijeen voor een vergadering met de directie. Er wordt bestuurd op hoofdlijnen, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden, en met een gepaste afstand tot de werkorganisatie. Indien nodig, verlenen bestuursleden hand- en spandiensten aan de directie vanuit hun expertise.

De rol van bestuurslid bij Stichting NDSM-werf is onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en kunnen voor maximaal twee termijnen herbenoemd worden. De Stichting heeft founding partners. Bij vacatures in het bestuur worden deze organisaties/instellingen niet vertegenwoordigd. De Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur.

ALGEMEEN PROFIEL (VOOR ALLE BESTUURSLEDEN)

 • Kennis van en affiniteit met de aard, cultuur en doelstellingen van de Stichting;
 • Ervaring met (het besturen van dan wel toezicht houden op) een soortgelijke stichting;
 • Kunnen bijdragen aan een goede sfeer binnen het bestuur en de organisatie;
 • Ervaring op het gebied van cultural governance;
 • Kennis van, ervaring en affiniteit met het geografische werkgebied van de Stichting;
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • Werkzaam kunnen zijn in teamverband;
 • Passen binnen de samenstelling van het bestuur op het moment van benoeming;
 • Het vermogen om op bestuurlijk niveau uitstekende contacten te onderhouden;
 • Beschikt over een voor haar/zijn expertise relevant netwerk;
 • Beschikt over specifieke deskundigheid/ervaring die bijdraagt aan een evenwichtig bestuursprofiel op een van de volgende gebieden: organisatie of de juridische kant van organisatie, artistiek inhoudelijk, zakelijk en financieel management, bekendheid met ontwikkelingen binnen de cultuursector in brede zin, stedenbouwkundig.

Naast het algemene profiel zoeken wij specifiek een persoon die voldoet aan de volgende kenmerken:

PROFIEL BESTUURSLID MET JURIDISCHE ACHTERGROND

 • Expertise in het juridisch opzetten van coöperatieve werkvormen, landgoederen en/of verenigingsstructuren.
 • Gedegen kennis van kennis van organisatie en strategische ontwikkeling binnen een complex veld van stakeholders en de werkvormen die daarbij horen.
 • Relevant netwerk in Amsterdam is een pré.

Het bestuur van de Stichting NDSM-werf bestaat thans uit:

 • Voorzitter: Marcia Sookha (sinds 25 april 2018), stadsontwikkelaar
 • Secretaris: Bart Rutten (sinds 1 juli 2016), artistiek directeur Centraal Museum Utrecht
 • Penningmeester: Bart van Heugten ( per 11 oktober 2019), financieel manager Resto van Harte
 • Bestuurslid: Nora van der Linde (per 17 april, 2020), directeur bestuurder Kennisland
 • Bestuurslid: Eric van Eerdenburg (sinds 25 april 2018), directeur Lowlands

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Reageren kan tot 21 januari 2021 en kan via bovenstaande knop t.a.v. Josan van der Storm, office manager. Graag een motivatie en CV in 1 pdf. Vragen omtrent deze vacature kunnen naar directie@ndsm.nl gestuurd worden, of na 4 januari telefonisch via 020 4931070.


Sluit 21 januari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"