Stichting O2A5

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfskundige of HR achtergrond

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Arkel | Zuid-Holland
Sluit 1 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Stichting O2A5 zoekt een nieuw lid voor de raad van toezicht met een warm hart voor kinderen/jongeren en enthousiasme voor het onderwijs.

Binnen de raad van toezicht beschikt elk lid over specifieke deskundigheid. De huidige vacature betreft het lid dat beschikt over expertise op het gebied van HR. Er is een vergoedingsregeling van toepassing. Specifiek zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in het onderstaande profiel:

 

Jouw profiel

  • affiniteit met de doelstelling en openbare grondslag van de stichting
  • je onderschrijft de statuten van de stichting en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs
  • academisch werk- en denkniveau
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
  • bedrijfskundige en/of HR achtergrond
  • pré: kennis of affiniteit met ICT of innovatie in het onderwijs
  • vermogen om belangen te scheiden en beleidsbeslissingen op waarde te duiden
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen

 

Positie raad van toezicht

De raad van toezicht is klankbord van en houdt toezicht op het bestuur, vervult de werkgeversrol voor het bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. Het eenhoofdige bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting.

 

De raad van toezicht laat zich inhoudelijk goed informeren over onderwijskaders en trends. Op basis van kennis en expertise zijn de leden van de raad van toezicht sparringpartner, verbinder en inspirator voor het bestuur. Een rol waar intensief, inzake specifieke projecten en het strategisch beleid, invulling aan wordt gegeven.

 

Organisatie

Stichting O2A5 vormt het bestuur van 24 openbare scholen en 1 algemene bijzondere school in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De bestuurder van de stichting geeft leiding en draagt samen met de beleidsstaf en clusterdirecteuren zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau in Arkel biedt directeuren ondersteuning op het gebied van financiën, communicatie, ict, huisvesting en personele zaken.

 

Over O2A5

Ons onderwijs is altijd bij de tijd, open, boeiend en passend. Kijk op www.O2A5.nl om een beeld te krijgen van ons onderwijs, onze scholen en ons strategisch beleid.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Informatie

Wil je meer weten? Bel Debby Dacier, voorzitter raad van toezicht, tel. 06-37261787.

 

Reactie

Spreekt deze rol je aan? Dan maken wij graag kennis met jou.

Stuur je sollicitatie per e-mail, voorzien van CV en motivatie, ter attentie van Hélène de Heer aan sollicitatie@o2a5.nl. De sluitingsdatum is 1 november 2021.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats zo snel mogelijk na de  sluitingsdatum. Een assessment kan deel uitmaken van de selectie.


Sluit 1 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"