Stichting O2A5

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfskundige of HR achtergrond

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Arkel | Zuid-Holland
Sluit 1 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Stichting O2A5 zoekt een nieuw lid voor de raad van toezicht met een warm hart voor kinderen/jongeren en enthousiasme voor het onderwijs.

Binnen de raad van toezicht beschikt elk lid over specifieke deskundigheid. De huidige vacature betreft het lid dat beschikt over expertise op het gebied van HR. Er is een vergoedingsregeling van toepassing. Specifiek zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in het onderstaande profiel:

 

Jouw profiel

  • affiniteit met de doelstelling en openbare grondslag van de stichting
  • je onderschrijft de statuten van de stichting en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs
  • academisch werk- en denkniveau
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
  • bedrijfskundige en/of HR achtergrond
  • pré: kennis of affiniteit met ICT of innovatie in het onderwijs
  • vermogen om belangen te scheiden en beleidsbeslissingen op waarde te duiden
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen

 

Positie raad van toezicht

De raad van toezicht is klankbord van en houdt toezicht op het bestuur, vervult de werkgeversrol voor het bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. Het eenhoofdige bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting.

 

De raad van toezicht laat zich inhoudelijk goed informeren over onderwijskaders en trends. Op basis van kennis en expertise zijn de leden van de raad van toezicht sparringpartner, verbinder en inspirator voor het bestuur. Een rol waar intensief, inzake specifieke projecten en het strategisch beleid, invulling aan wordt gegeven.

 

Organisatie

Stichting O2A5 vormt het bestuur van 24 openbare scholen en 1 algemene bijzondere school in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De bestuurder van de stichting geeft leiding en draagt samen met de beleidsstaf en clusterdirecteuren zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau in Arkel biedt directeuren ondersteuning op het gebied van financiën, communicatie, ict, huisvesting en personele zaken.

 

Over O2A5

Ons onderwijs is altijd bij de tijd, open, boeiend en passend. Kijk op www.O2A5.nl om een beeld te krijgen van ons onderwijs, onze scholen en ons strategisch beleid.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Informatie

Wil je meer weten? Bel Debby Dacier, voorzitter raad van toezicht, tel. 06-37261787.

 

Reactie

Spreekt deze rol je aan? Dan maken wij graag kennis met jou.

Stuur je sollicitatie per e-mail, voorzien van CV en motivatie, ter attentie van Hélène de Heer aan sollicitatie@o2a5.nl. De sluitingsdatum is 1 november 2021.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats zo snel mogelijk na de  sluitingsdatum. Een assessment kan deel uitmaken van de selectie.


Sluit 1 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"