Stichting Odapark

Bestuurslid

Communicatie en Media

deze vacature is niet meer actief ...
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bezoldigde functie | Venray | Limburg
Sluit 20 december 2021


Omschrijving Vacature

 

Vacature bestuurslid Communicatie & Media

Stichting Odapark in Venray zoekt, in verband met vernieuwing,  een bestuurslid voor het aandachtsgebied Media & Communicatie voor twaalf bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20 december2021.
Odapark heeft een unieke positie in het (kunst)landschap, als plek waar kunst en natuur in elkaars directe gezelschap verkeren. Waar bezoekers in alle rust kunnen struinen door tentoonstellingen en dwalen tussen bomen en zandverstuivingen. We zijn vrij toegankelijk, laagdrempelig en werken voornamelijk met jong talent. Met een klein team en de steun van een grote groep vrijwilligers brengen we al 28 jaar een prikkelend programma van tentoonstellingen, talentontwikkeling en kunst- en natuureducatie voor Noord-Limburg en ver daarbuiten
Wie zijn wij?
Het Odapark in Venray is een 11 ha groot landschapspark en natuurgebied. Centraal in het park ligt het Odapaviljoen: met het monumentale Theehuis, een Projectruimte, het Kunstlab en het Odacafé. In dit paviljoen presenteren we onze gratis tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst, organiseren we lezingen en concerten en ontvangen we jong en oud voor educatieve programma’s.  In het historische park en de aangrenzende bossen is een verzameling beelden van internationale kunstenaars aanwezig, gezamenlijk het Beeldenbos. Met overtuiging zijn we al 25 jaar gratis toegankelijk voor publiek, kunst is er immers voor iedereen! In 2020 is er een nieuwe missie, visie en koers vastgesteld, welke de basis vormt voor het meerjarenbeleid van de organisatie.

Voor het Bestuur hebben wij vacature voor een bestuurslid met als aandachtsgebied Media & Communicatie

Profiel
Het Bestuur houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van Odapark en geeft in beperkte mate mede uitvoering aan het beleid samen met de curator. Het Bestuur komt in de regel twaalf keer per jaar bijeen en werkt volgens de Governance Code Cultuur 2019 en heeft de ANBI-status.
Van de Bestuursleden verwachten wij
– Een grote belangstelling voor kunst- en cultuureducatie
– Ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring
– Een goede staat van dienst in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek
– Bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor Odapark
– Ruime ervaring en een uitstekend netwerk binnen het aandachtsgebied
Wij hechten aan de volgende vaardigheden
– Strategisch denkvermogen, heldere, transparante communicatie
– Toezicht kunnen houden op basis van hoofdlijnen en vertrouwen
– Bereidheid om de handen uit de mouwen te steken daar waar nodig
– Integer kunnen handelen en alert zijn op eventuele belangenverstrengeling
Het Bestuur van Odapark zal op termijn migreren naar een Raad van Toezicht model. Wij hechten aan diversiteit in samenstelling qua leeftijd, geslacht, achtergrond en woonplaats. Odapark omarmt de principes van de Governance Code Cultuur.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Informatie over het Bestuur kunt u verkrijgen bij: Patrick van der Broeck, voorzitter Bestuur via 0651603657 en patrickvanderbroeck@gmail.com

Uw reactie, voorzien van uw Curriculum Vitae, kunt u richten aan Patrick van der Broeck, Bestuursvoorzitter en insturen naar info@odapark.nl.Graag ontvangen wij deze voor 20 december 2021. De gesprekken worden in overleg met de kandidaten ingepland, bij voorkeur nog in 2021.

Sluit 20 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland heeft vacature voor bestuurslid PR en Communicatie.
Stichting De Hond Kan De Was Doen zoekt een Bestuurslid.
Vereniging NLT heeft vacature voor een Voorzitter Bestuur.
Stichting Samen Heerlen zoekt Bestuurslid met profiel marketing en communicatie.
Stichting Samen Heerlen zoekt Voorzitter Bestuur met profiel Maatschappelijk.

"Naar begin pagina"