Stichting Opzoomer Mee

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 18 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

Het Opzoomeren is eind jaren 80 ontstaan in de Opzoomerstraat in Delfshaven.
De bewoners namen met elkaar het initiatief om zelf de handen uit de mouwen te steken en hun straat op te knappen. Sinds 1994 ondersteunt Stichting Opzoomer Mee het Opzoomeren in Rotterdam. Rotterdam telt nu circa 2.100 Opzoomerstraten.

De specifieke doelstelling van het Opzoomeren is de ontwikkeling van straatnetwerken.
De straatnetwerken vormen een ‘humuslaag’ voor de stad. Ze maken groei mogelijk op allerlei gebieden en ze zorgen voor een veelheid aan concrete opbrengsten die elkaar versterken, onder andere op het gebied van zorg, taal en veiligheid.

Het team van Opzoomer Mee bestaat op dit moment uit vijftien medewerkers, inclusief de directeur-bestuurder. Opzoomer Mee heeft in de loop der jaren diverse andere succesvolle welzijnsactiviteiten/producten ontwikkeld zoals de Lief & Leedclub voor senioren, Voorleesclub voor de jongsten onder ons, Conversatieclub voor nieuwkomers en de Schoonmaakbende. Ook is Opzoomer Mee betrokken bij de door gemeente Rotterdam gesubsidieerde bewonersinitiatieven.

Het mag duidelijk zijn dat Opzoomer Mee bijdraagt aan de totstandkoming van de participatiesamenleving in Rotterdam.

Meer informatie over de organisatie vindt u op www.opzoomermee.nl/#over-ons

Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op de directeur-bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT biedt een klankbord aan de directeur-bestuurder en vormt werkgroepen als het gaat om de uitwerking van allerhande onderwerpen en activiteiten. De voltallige RvT komt minimaal vijf keer per jaar in een informele sfeer bijeen. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

Vacature

Vanwege het vertrek van een lid van de Raad van Toezicht per januari 2022, ontstaat er een vacature voor een nieuw lid met als aandachtsgebieden: Sociaal domein, Welzijnsorganisaties, Bewonersparticipatie en Bewonersinitiatieven.

U bent werkzaam binnen het Sociaal domein, Welzijnswerk of een Woningcorporatie en beschikt over een academisch denk- en werkniveau. U heeft affiniteit met de visie en de missie van Opzoomer Mee en bent maatschappelijk betrokken. U heeft kennis van relevante netwerken binnen Rotterdam en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen binnen uw aandachtsgebieden. U bent doortastend en samenwerkingsgericht en beschikt over de volgende vaardigheden: strategisch inzicht, kritisch analytisch oordeelsvermogen, vermogen tot zelfreflectie.

Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Graag ontvangen wij uw sollicitatie (inclusief cv en andere relevante documenten). U kunt uw sollicitatie vóór 18 oktober 2021 sturen naar rvtopzoomermee@gmail.com ter attentie van Hedwig van den Nieuwenhuijzen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Artie van Hooren (06-53364655).


Sluit 18 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
RvT Lid vacature bij Bibliotheek De tweede verdieping te Nieuwegein.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"