Stichting PEP Den Haag

Lid raad van Toezicht (RvT)

Diversiteitsbeleid

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 16 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht van PEP Den Haag is op zoek naar twee nieuwe leden met deskundigheid op het gebied van financiën/fondswerving en diversiteitsbeleid.

Over PEP

Stichting PEP Den Haag (hierna: PEP) gaat voor een stad waarin iedereen mee kan doen. Daartoe werkt PEP samen met non-profits, stadsmakers, wijkinitiatieven, verduurzamers, sleutelpersonen, buurtverbeteraars, wereldverbeteraars, doeners en vergroeners. Kortom, met alle mogelijke Haagse maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken.

PEP heeft de strategische keuze gemaakt om als netwerkorganisatie te focussen op het ondersteunen van maatschappelijke organisaties in hun professionalisering. De relaties van PEP zijn de olie in de motor van de Haagse civil society. Samen kunnen we meer doen voor Haagse inwoners.

PEP ondersteunt en levert actief een bijdrage aan maatschappelijke organisaties in de stad door te verbinden, adviseren en trainen. PEP doet dit met een team van ca. 45 medewerkers inclusief vrijwilligers en flexibele schil. PEP heeft bijzondere expertise op het gebied van vrijwilligerswerk, informele (mantel)zorg, emancipatie en diversiteit. Samen met maatschappelijke organisaties gaat PEP voor meer betrokkenheid en meer impact. Jaarlijks worden zo’n 40 projecten uitgevoerd.

PEP heeft een sterke uitgangspositie en is financieel gezond. PEP is voor het grootste deel afhankelijk van de subsidie van de gemeente Den Haag.

Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen: www.pepdenhaag.nl.

De Raad van Toezicht

PEP is een stichting met een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde om de ambities van PEP Den Haag te realiseren (adviestaak), houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit (toezichtstaak). Tenslotte heeft de RvT een werkgeversrol naar de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. De leden hebben allen een andere achtergrond en zijn complementair aan elkaar. Er is geen specifieke portefeuilleverdeling gemaakt. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Relevante bestuurskaders

 • De stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder met een Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en nader uitgewerkt in een reglement.
 • Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Good Governance-code.
 • De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

 

Wij streven ernaar binnen de Raad van Toezicht deskundigheden beschikbaar te hebben op het gebied van:

 • Algemeen strategisch management
 • Financiën
 • Fondswerving
 • Marketing/ondernemerschap
 • HRM
 • Juridische zaken
 • ICT
 • Zorg en welzijn
 • Emancipatie
 • Diversiteitsbeleid

Voor de huidige vacatures is de Raad van Toezicht op zoek naar een kandidate/kandidaat die deskundigheid heeft op één van de volgende terreinen, of een combinatie daarvan: financiën/fondswerving en diversiteitsbeleid.

PEP Den Haag ervaart diversiteit in de stad en in haar organisatie als een verrijking. Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht nodigen wij nadrukkelijk kandidaten uit met een migratieachtergrond om te solliciteren.

Lidmaatschap Raad van Toezicht

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd dat zij op enigerlei wijze affiniteit hebben met de doelstellingen en de maatschappelijke functie van de organisatie. Zij beschikken over een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.

 • De leden zijn als toezichthouder in staat om een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaren.
 • De leden dienen bestuurlijke kennis en vaardigheden te hebben, over goede contactuele en representatieve vaardigheden te beschikken en kunnen samenwerken in teamverband.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon) en daarom eventuele nevenfuncties inzichtelijk maken.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Beschikken over een breed netwerk: regionaal, eventueel landelijk, bereidheid tot inzet van dit netwerk. De leden hebben binding met de regio Den Haag.
 • Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar grondig op voor te bereiden. Een minimale beschikbaarheid van ongeveer zes werkdagen per jaar.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wij nodigen u graag uit om te solliciteren door een brief en CV te sturen naar Evelien de Vries, e.devries@pepdenhaag.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie, bel met  de voorzitter van de RvT Renée Lucas 06-23697784.


Sluit 16 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"