Stichting Perseus

Bestuurslid

Ondernemend en creatief

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Culemborg | Gelderland
Sluit 11 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Perseus is opgericht op 25 oktober 1961 voor het beheer van een legaat. Perseus heeft tot doel de bevordering van de geestelijke volksgezondheid en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Dit doel wil Perseus bereiken door meer het besef op te wekken van de diepste oorzaken van individuele en collectieve problemen van de mens. Dit wil men doen door middel van filosofische-psychologische bezinning. Naast bestaande projecten bij reeds gelieerde instellingen, wil men activiteiten (lees projecten) gaan bevorderen die een bijdrage kunnen leveren om het doel te gaan bereiken. Hiertoe heeft men een platform opgericht, waar nog niet gelieerde organisaties een project zouden kunnen aanbieden ter subsidiëring vanuit Perseus. Dit platform moet de komende jaren verder ontwikkeld worden, waardoor Perseus nog meer kan gaan bijdragen aan de door hen gestelde doel. Perseus wil de door haar gestelde doelen met een beperkt budget proberen te realiseren.

———————————————————————————————

Stichting Perseus is wegens vernieuwing van het bestuur op zoek naar kandidaten voor de positie van

Bestuurslid

Deskundig – Onafhankelijk – Katalysator mbt platform –- Initiator – Samenwerker 

Profielschets bestuurslid

Bij de vervulling van zijn/haar taak richt het bestuurslid zich naar het belang van Perseus. Het bestuurslid heeft naast de andere leden van het bestuur de capaciteit om de boodschap van Perseus naar buiten te brengen, en de belangen te behartigen. Dit bestuurslid zal zijn/haar focus richten op de verdere ontwikkeling van dit platform.

Als het gaat om het platform dan is vooral van belang dat Stichting Perseus wil gaan zoeken naar met name nieuwe initiatieven op het terrein van geestelijke volksgezondheid die zonder de steun van de Stichting niet mogelijk zouden zijn. Met de hulp van de Stichting kunnen de betrokken organisaties net een stapje anders zetten dan voor mogelijk of “realistisch” wordt gehouden. Perseus wil met dit platform een eigen(zinnige) koers, onafhankelijk van heersende modes, bevorderen. Dit betekent zoeken naar grensverleggende initiatieven, in de periferie van het gangbare denken.

Waarom dit platform?

Voor realisatie van projecten voelt Perseus zich verbonden met de al betrokken organisaties. Perseus wil voortborduren op de relaties die al bestaan. En de daaruit voorkomende initiatieven, maar zeker ook – in het kader van de doelstelling van het platform – nieuwe relaties ontwikkelen. De hieruit voortvloeiende projecten wil Perseus een kans van slagen geven. Er wordt een koers uitgezet voor de komende jaren.

Algemene functie-eisen

Voor het bestuurslid gelden het volgende:

 • Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid
 • Ervaring in een bestuursfunctie(s) bij een non- profit organisatie
 • Resultaat- en oplossingsgericht
 • Toegankelijk
 • Ruim netwerk is een pre
 • Sociaal vaardig
 • Focus op doelstellingen
 • Representatief
 • Gevoel voor menselijke verhoudingen
 • Ervaring in politiek-bestuurlijke processen
 • Analytisch, onafhankelijk en constructief-kritisch denkvermogen.
 • Integriteit, geen (vermeende) belangenverstrengeling
 • Talent om kernachtig standpunten Perseus uit te dragen
 • Humor

Gewenste competenties

 • Het bestuurslid moet ondernemend en creatief zijn voornamelijk met betrekking tot het verder brengen van het platform.
 • Het bestuurslid moet in staat toetsingskader te ontwikkelen in relatie tot de projecten die binnenkomen via het platform.
 • Het bestuurslid moet vervolgens aan de hand van doelstellingen monitoren hoe en of de projecten doorlopen.
 • Het bestuurslid dient kennis te dagen van projectmatig werken
 • Het bestuurslid dient kennis te dragen van marktontwikkelingen
 • Het bestuurslid heeft kennis van marktbenadering en communicatie

Opleidingsniveau

Academisch werk- en denkniveau

 

Plaats van de functie, tijdsbeslag en honorarium

Het bestuurslid is met de andere bestuursleden en voorzitter gezamenlijk verantwoordelijk en vormt het bestuur.

Het geschatte tijdsbeslag zal (ongeveer) 6 vergaderingen bedragen.  Indien noodzakelijk zal er zo nodig extra tijd nodig zijn voor extra activiteiten. Gelet op de doelstelling van de stichting betreft het een onbezoldigde functie, waarbij overigens wel een onkostenvergoeding kan worden verstrekt.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

De selectieprocedure wordt begeleid door Hannie Stuurman en Hans Oostelbos, van Public Proof BV,  search & interim management. Voor vragen kunt u ons bereiken onder nummer 06 29414730 of 06 53724293. Bij interesse kunt u uw CV (uitgebreid) en motivatie sturen naar hannie.stuurman@publicproof.nl  of hans.oostelbos@publicproof.nl


Sluit 11 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland heeft vacature voor bestuurslid PR en Communicatie.
Stichting De Hond Kan De Was Doen zoekt een Bestuurslid.
Vereniging NLT heeft vacature voor een Voorzitter Bestuur.
Voorzitter Bestuur gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Algemeen Bestuurslid gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Penningmeester gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.

"Naar begin pagina"