Stichting Perseus

Bestuursvoorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Culemborg | Gelderland
Sluit 11 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Perseus is opgericht op 25 oktober 1961 voor het beheer van een legaat. Perseus heeft tot doel de bevordering van de geestelijke volksgezondheid en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Dit doel wil Perseus bereiken door meer het besef op te wekken van de diepste oorzaken van individuele en collectieve problemen van de mens. Dit wil men doen door middel van filosofische-psychologische bezinning. Naast bestaande projecten bij reeds gelieerde instellingen, wil men activiteiten (lees projecten) gaan bevorderen die een bijdrage kunnen leveren om het doel te gaan bereiken. Hiertoe heeft men een platform opgericht, waar nog niet gelieerde organisaties een project zouden kunnen aanbieden ter subsidiëring vanuit Perseus. Dit platform moet de komende jaren verder ontwikkeld worden, waardoor Perseus nog meer kan gaan bijdragen aan de door hen gestelde doel. Perseus wil de door haar gestelde doelen met een beperkt budget proberen te realiseren.

———————————————————————————————

 

Stichting Perseus is opgericht op 25 oktober 1961 voor het beheer van een legaat. Perseus heeft tot doel de bevordering van de geestelijke volksgezondheid en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Dit doel wil Perseus bereiken door meer het besef op te wekken van de diepste oorzaken van individuele en collectieve problemen van de mens. Dit wil men doen door middel van filosofische-psychologische bezinning. Naast bestaande projecten bij reeds gelieerde instellingen, wil men activiteiten (lees projecten) gaan bevorderen die een bijdrage kunnen leveren om het doel te gaan bereiken. Hiertoe heeft men een platform opgericht, waar nog niet gelieerde organisaties een project zouden kunnen aanbieden ter subsidiëring vanuit Perseus. Dit platform moet de komende jaren verder ontwikkeld worden, waardoor Perseus nog meer kan gaan bijdragen aan de door hen gestelde doel. Perseus wil de door haar gestelde doelen met een beperkt budget proberen te realiseren.

———————————————————————————————

Stichting Perseus is wegens vernieuwing van het bestuur op zoek naar kandidaten voor de positie van

Voorzitter 

Deskundig – Onafhankelijk – Katalysator – Verbinder – Initiator – Samenwerker 

Profielschets Voorzitter

Bij de vervulling van zijn/haar taak richt de voorzitter zich naar het belang van Perseus en de taak die aan hem/haar is opgelegd.

De voorzitter heeft met name de capaciteit om de boodschap van Perseus naar buiten te brengen, en de belangen te behartigen.  De voorzitter moet in staat zijn om de inhoud op hoofdlijnen snel te kunnen door gronden, diplomatiek zijn, maar ook creatief zijn.

Algemene functie-eisen

Voor de voorzitter geldt het de volgende:

 • Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid
 • Ervaring in een bestuursfunctie(s) bij een non- profit organisatie
 • Resultaat- en oplossingsgericht
 • Toegankelijk en sociaal vaardig
 • Ruim netwerk is een pre
 • Focus op doelstellingen
 • Representatief
 • Gevoel voor menselijke verhoudingen
 • Ervaring in politiek-bestuurlijke processen.
 • Analytisch, onafhankelijk en constructief-kritisch denkvermogen.
 • Integriteit, geen (vermeende) belangenverstrengeling
 • Talent om kernachtig standpunten Perseus uit te dragen
 • Humor

Gewenste competenties

 • De voorzitter heeft verbindende kwaliteiten en het vermogen te inspireren. Het verbinden is zowel naar binnen als naar buiten.
 • Affiniteit met financieel management.
 • De voorzitter kan de anderen uitdagen tot ideeën, is ondernemend en ondersteunend naar anderen, maar kan – indien noodzakelijk – ook vasthoudend zijn.
 • De voorzitter weet de leden tot een goed samenwerkend geheel te vormen, heeft een samenbindend en stimulerende invloed.
 • De voorzitter kan omgaan met belangentegenstellingen en is in staat om zo nodig te bemiddelen.
 • De voorzitter heeft een generalistische basishouding: verschillende deelaspecten kunnen verbinden tot hoofdlijnen van advisering en toezicht.
 • Strategisch opereren in relatie tot de doelstellingen.
 • De voorzitter beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht en kan eenieder meenemen naar een besluit.

Opleidingsniveau

Academisch werk- en denkniveau; te denken valt aan een opleiding op juridisch gebied, dan wel bedrijfseconomie of bedrijfskunde. Het is mogelijk om deze kennis en kunde te hebben opgedaan in uitgeoefende functies.

 

Plaats van de functie, tijdsbeslag en honorarium

De voorzitter is met de andere bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijk en vormt het bestuur.

Het geschatte tijdsbeslag zal (ongeveer) 6 vergaderingen bedragen. Indien noodzakelijk zal er zo nodig extra tijd nodig zijn voor extra activiteiten.  Gelet op de doelstelling van de stichting betreft het een onbezoldigde functie, waarbij overigens wel een onkostenvergoeding  kan worden verstrekt.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

De selectieprocedure wordt begeleid door Hannie Stuurman en Hans Oostelbos, van Public Proof BV,  search & interim management. Voor vragen kunt u ons bereiken onder nummer 06 29414730 of 06 53724293. Bij interesse kunt u uw CV (uitgebreid) en motivatie sturen naar hannie.stuurman@publicproof.nl  of hans.oostelbos@publicproof.nl


Sluit 11 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland heeft vacature voor bestuurslid PR en Communicatie.
Stichting De Hond Kan De Was Doen zoekt een Bestuurslid.
Vereniging NLT heeft vacature voor een Voorzitter Bestuur.
Voorzitter Bestuur gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Algemeen Bestuurslid gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Penningmeester gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.

"Naar begin pagina"