Stichting Perspectief

Bestuurslid / Penningmeester

Financieel inzicht

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Beuningen | Gelderland
Sluit 25 november 2020


Omschrijving Vacature

Stichting Perspectief is de organisatie voor welzijn, zorg, sociaal en cultureel werk in Beuningen, die staat voor verbinden, ontmoeten, signaleren, voorkomen en méédoen. Naast de 28 beroepskrachten zijn er ruim 230 vrijwilligers actief.Perspectief heeft een Toezichthoudend Bestuur dat bestaat uit zes leden.
Het bestuur oefent toezicht uit op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken in de organisatie en werkt volgens de Governance-code Zorg en Welzijn. Het bestuur oefent haar taken uit als collegiaal team waarbij de bestuursleden verschillende aandachtsvelden hebben, waaronder het financiële domein. Perspectief speelt een belangrijke rol in het sociaal domein. Het bestuur ondersteunt de directeur als sparringpartner bij de strategische beslissingen die in dit kader genomen moeten worden. Vanwege de aflopende termijn van de huidige portefeuillehouder komen wij graag in contact met een

Bestuurslid (portefeuille financiën) m/v
Vrijwilliger voor ca. 2 – 4 uur per week met

 • Affiniteit met het werkveld
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Kennis van en ervaring met financiële vraagstukken.
 • Financieel jaarrekening kunnen opstellen in samenwerking met directeur en accountant.
 • Onafhankelijk zijn van de gemeente Beuningen, de gemeenteraad of een andere belanghebbende organisatie in Beuningen.
 • Geen economische of persoonlijke binding met Perspectief of haar medewerkers.
 • Woonachtig in de gemeente Beuningen.

Reguliere taken:

 • Deelname aan bestuursvergaderingen (8 keer per jaar op dinsdagavond).
 • Overleg met directie en accountant over jaarcijfers – begroting.
 • Bijdrage bij het opstellen van financiële paragraaf bij grote projecten.
 • Deelname aan bestuurlijk overleg met de gemeente Beuningen (ca 2 per jaar)
 • Jaarlijks een viertal bijeenkomsten bijwonen met medewerkers, gemeente, vrijwilligers avonden etc.

De zittingstermijn is 4 jaar (met mogelijk een verlenging van nogmaals 4 jaar).


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Als U geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan uw sollicitatie vóór 25 november naar Stichting Perspectief t.n.v. G. Rutten (voorzitter) Postbus 88, 6640 AB Beuningen of per mail aan marionvanboxtel@stg-perspectief.nl. Meer informatie vindt u op www.stg-perspectief.nl. Dhr. Rutten is voor aanvullende vragen telefonisch bereikbaar onder nummer 06 46136319.


Sluit 25 november 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Serviceflat De IJssel zoekt een Bestuurder met een financieel profiel.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid op voordracht van de OR.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid met portefeuillehouder financiën.
Stichting Platform Wereldwinkel zoekt een Bestuurder - Penningmeester.

"Naar begin pagina"