Stichting Plastic Soup Foundation

Lid Raad van Toezicht ( RvT)

Ondernemersprofiel

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 1 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Met ingang van het eerste kwartaal in 2022 is er in het bestuur van de stichting Plastic Soup Foundation een vacature voor de functie van:

Lid van de Raad van Toezicht, bij voorkeur met een breed ondernemersprofiel (onbezoldigd). 

Dit nieuwe lid heeft verder – bij voorkeur – kennis van zaken over plastic en de markt daarvan. Hij of zij kan op dit kennisterrein vrij en onafhankelijk opereren.

OVER ONS

De tsunami van plasticsoep zo snel mogelijk stoppen! Dát is kort gezegd de missie van Plastic Soup Foundation. Lukt dat niet, dan zadelen we toekomstige generaties op met de gevolgen van een verschrikkelijke plaag. Plastic Soup Foundation is daarmee een ‘single issue’-milieuorganisatie. We houden ons met één ding bezig: het stoppen van de plasticvervuiling bij de bron.

Om dat doel te bereiken leggen we graag de vinger op de zere plek, vooral bij de industrie en de overheid. Ook benadrukken we steeds meer de relatie tussen plastic en menselijke gezondheid, zoals met onze Plastic Health Summit en de campagnes op het terrein van microplastics en plasticafval. Educatie vormt vanzelfsprekend een belangrijke pijler van ons werk, want kinderen zijn de toekomst.

De bron van die plasticvervuiling zijn we trouwens vaak zelf; de plasticsoep begint al voor je eigen deur op de stoep. We kunnen met z’n allen echt veel meer doen dan we geneigd zijn te denken!

TOEZICHTFILOSOFIE

De dagelijkse leiding van Plastic Soup Foundation ligt bij de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur dit doet conform de visie en missie van de stichting en volgens de richtlijnen van good governance. 

De Raad van Toezicht stimuleert, motiveert en faciliteert de directeur en biedt een klankbord voor verantwoording in dialoog. Uitgangspunt en basis zijn het wederzijds vertrouwen. De leden van de Raad van Toezicht weten een goed evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid bij het werk van de stichting en bestuurlijke afstand.

RAAD VAN TOEZICHT PLASTIC SOUP FOUNDATION

Bij de samenstelling spelen deskundigheid, herkomst en diversiteit van de leden een belangrijke rol. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke kennis en ervaring die van belang zijn voor de invulling van zijn of haar specifieke taak. Elk lid is bovendien in staat om een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en toegevoegde waarde te leveren aan de missie van Plastic Soup Foundation.

LID RAAD VAN TOEZICHT

Door het bereiken van de maximale zittingstermijn van een van de leden, zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

 • De kandidaat beschikt over bestuurlijke en maatschappelijke kennis en ervaring en heeft een goed strategisch denkvermogen.
 • Zij/hij is bereid om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stichting en heeft een goed gevoel voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
 • De genoemde vacature willen wij graag invullen met een persoonlijkheid die beschikt over een breed ondernemersprofiel en een burg kan slaan tussen de doelstellingen van de Plastic Soup Foundation en de belangen van het bedrijfsleven. Een kandidaat die verbinding kan maken tussen de belangen van de diverse interne- en externe stakeholders.
 • Hij/zij beschikt over voldoende tijd om naast de reguliere vergaderingen ook overleg te voeren met de directeur, en haar als klankbord met raad terzijde te staan.
 • Hiernaast heeft de kandidaat toegang tot een relevant netwerk en beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zij/hij zo nodig extern een rol in het belang van Plastic Soup Foundation kan vervullen.
 • Ervaring en/ of aantoonbare affiniteit met het milieu is belangrijk om deze rol goed te kunnen uitvoeren.
 • Het nieuwe lid heeft geen belangen die strijdig kunnen zijn met de belangen van Plastic Soup Foundation en is van onbesproken gedrag.

Een lid van de Raad van Toezicht beschikt over de volgende specifieke eigenschappen:   

 • Is gepassioneerd en kan zich identificeren met de missie en doelstellingen van Plastic Soup Foundation;
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen en het beleid van de stichting en het functioneren te kunnen toetsen;
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Is in staat om maatschappelijke trends en ontwikkelingen te relateren aan de concrete uitdagingen waar Plastic Soup Foundation voor staat of komt te staan;
 • Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 4 jaar.

VOORWAARDEN 

We zijn op zoek naar een toezichthouder die bereid is zich onbezoldigd in te zetten voor de stichting. Daarom wordt voor deze functie geen honorarium gegeven. Wel worden gemaakte onkosten na overleg en goedkeuring vergoed.

De RvT vergadert vijf keer per jaar, waarbij één vergadering wordt ingeruimd voor reflectie over de strategie.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en een motivatiebrief voor 1 januari naar het aftredende lid van de RvT, Charles de Klerk, ter attentie van michelle@plasticsoupfoundation.org met als onderwerp – Lid RvT Plastic Soup Foundation.

Voor jaarverslagen en jaarrekeningen verwijzen wij naar onze website:
www.plasticsoupfoundation.org.


Sluit 1 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
RvT Lid vacature bij Bibliotheek De tweede verdieping te Nieuwegein.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"