Stichting Plastic Soup Foundation

Voorzitter Raad van Toezicht ( RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 1 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Met ingang van het eerste kwartaal in 2022 is er in het bestuur van de stichting Plastic Soup Foundation een vacature voor de functie van Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)

De nieuwe voorzitter beschikt over bestuurlijke en maatschappelijke kennis en ervaring, plus over een uitstekend strategisch vermogen. Zij/hij heeft – bij voorkeur – kennis van OneHealth en of Planetary Health in relatie tot de menselijke gezondheid. Hij of zij kan vrij en onafhankelijk opereren.

OVER ONS

De tsunami van plasticsoep zo snel mogelijk stoppen! Dát is kort gezegd de missie van Plastic Soup Foundation. Lukt dat niet, dan zadelen we toekomstige generaties op met de gevolgen van een verschrikkelijke plaag. Plastic Soup Foundation is daarmee een ‘single issue’-milieuorganisatie. We houden ons met één ding bezig: het stoppen van de plasticvervuiling bij de bron.

Om dat doel te bereiken leggen we graag de vinger op de zere plek, vooral bij de industrie en de overheid. Ook benadrukken we steeds meer de relatie tussen plastic en menselijke gezondheid, zoals met onze Plastic Health Summit en de campagnes op het terrein van microplastics en plasticafval. Educatie vormt vanzelfsprekend een belangrijke pijler van ons werk, want kinderen zijn de toekomst.

De bron van die plasticvervuiling zijn we trouwens vaak zelf; de plasticsoep begint al voor je eigen deur op de stoep. We kunnen met z’n allen echt veel meer doen dan we geneigd zijn te denken!

TOEZICHTFILOSOFIE

De dagelijkse leiding van Plastic Soup Foundation ligt bij de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur dit doet conform de visie en missie van de stichting en volgens de richtlijnen van good governance.

De Raad van Toezicht stimuleert, motiveert en faciliteert de directeur en biedt een klankbord voor verantwoording in dialoog. Uitgangspunt en basis zijn het wederzijds vertrouwen. De leden van de Raad van Toezicht weten een goed evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid bij het werk van de stichting en bestuurlijke afstand.

RAAD VAN TOEZICHT PLASTIC SOUP FOUNDATION

Bij de samenstelling spelen deskundigheid, herkomst en diversiteit van de leden een belangrijke rol. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke kennis en ervaring die van belang zijn voor de invulling van zijn of haar specifieke taak. Elk lid is bovendien in staat om een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en toegevoegde waarde te leveren aan de missie van Plastic Soup Foundation.

 

DOOR HET BEREIKEN VAN DE MAXIMALE ZITTINGSTERMIJN VAN DE HUIDIGE VOORZITTER, ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE VOORZITTER.

 • Deze beschikt over bestuurlijke en maatschappelijke kennis en ervaring en heeft een goed strategisch vermogen.
 • Zij/hij heeft voldoende gezag en uitstraling om de directeur en de leden van de Raad van Toezicht te binden, aan te spreken en wanneer noodzakelijk in te grijpen.
 • De voorzitter is een faciliterend en verbindend leider, is een teambuilder en een bruggenbouwer, die in staat is om de meningen en eventuele tegenstellingen binnen de Raad van Toezicht op constructieve wijze tot besluitvorming te brengen.
 • De voorzitter beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is een empathisch en bevlogen mens.
 • Hij/zij beschikt over voldoende tijd om naast de reguliere vergaderingen ook overleg te voeren met de directeur, en haar als klankbord met raad terzijde te staan.
 • Ook beschikt de nieuwe voorzitter over een relevant netwerk en over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zij/hij zo nodig extern een rol in het belang van Plastic Soup Foundation kan vervullen.
 • De voorzitter heeft een breed generalistisch bestuurlijk profiel met ervaring en/ of aantoonbare affiniteit met het milieu.
 • Eerdere ervaring als toezichthouder, als voorzitter en ervaring met de goede doelen wereld zijn een pré.
 • De voorzitter heeft geen belangen die strijdig kunnen zijn met de belangen van Plastic Soup Foundation en is van onbesproken gedrag.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • De voorzitter onderhoudt contact met en fungeert als klankbord van de directeur waarbij zij /hij de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte houdt. Daarin moet een goed evenwicht gevonden worden tussen inlevende betrokkenheid en toezichthoudende distantie;
 • De voorzitter is procesverantwoordelijk binnen de Raad van Toezicht;
 • De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
 • De voorzitter ziet toe op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht door oog te hebben voor de input en standpunten van anderen, door zorg te dragen voor een veilige omgeving van besluitvorming en te streven naar optimale participatie van alle leden van de Raad van Toezicht;
 • De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en die van de directeur-bestuurder, inclusief de werkgeversfunctie;
 • De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 4 jaar.

VOORWAARDEN

We zijn op zoek naar een toezichthouder die bereid is zich onbezoldigd in te zetten voor de Stichting. Daarom wordt voor deze functie geen honorarium gegeven. Wel worden gemaakte onkosten na overleg en goedkeuring vergoed. De RvT vergadert vijf keer per jaar, waarbij een vergadering wordt ingeruimd voor reflectie over de strategie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en een motivatiebrief voor 1 januari 2022 naar de aftredende voorzitter van de RvT, Jacqueline Cramer, ter attentie van michelle@plasticsoupfoundation.org met als onderwerp – Voorzitter RvT Plastic Soup Foundation.

Voor jaarverslagen en jaarrekeningen verwijzen wij naar onze website:
www.plasticsoupfoundation.org.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 1 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"