Stichting Platform Wereldwinkel

Penningmeester

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Onbezoldigde functie | Harderwijk | Flevoland
Sluit 24 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Werk mee aan een eerlijker wereld!

Stichting Platform Wereldwinkel.Nu is een landelijke netwerkorganisatie van en voor wereldwinkels. De stichting bestaat sinds 2020, verbindt wereldwinkels, faciliteert ontmoeting en stimuleert vernieuwing. Met en voor alle wereldwinkels werken wij aan de versterking van hun positie en slagkracht. Daarmee zetten wij ons in voor het bereiken van de duurzame ontwikkeldoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Belangrijke mijlpalen zijn de ontwikkeling van de nieuwe winkelformule ‘Ik geef je de wereld kado’ en de start van de School voor Eerlijke Handel. De stichting heeft de ANBI-status. Het bestuur bestaat uit 7 onbezoldigde bestuurders.

 

In verband met het terugtreden van onze penningmeester halverwege 2023 zoeken wij een Penningmeester

 

Taken

  • Begroting opstellen
  • Bijhouden van de financiële administratie(via e-boekhouden.nl)
  • Verrichten van betalingen
  • Financieel jaarverslag opstellen
  • Bestuurlijke rapportages over de financiën van de stichting
  • Medeverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de stichting

 

Het bestuur vergadert maandelijks, meestal per Zoom en 3 à 4 keer per jaar live. Betrokkenheid, motivatie en ambitie zijn belangrijker dan kennis en ervaring. Het bestuurswerk voor de penningmeester vergt een tijdsbesteding van gemiddeld 2 tot 5 uur per maand.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wil jij je vrije tijd en talenten inzetten voor een eerlijkere wereld en ervaring opdoen bij een landelijke organisatie, bel dan met John van Balen (voorzitter), mobiel 06-22246154. Meer informatie kun je vinden op platform.wereldwinkel.nu


Sluit 24 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester

"Naar begin pagina"