Stichting Rataplan

Lid raad van Toezicht (RvT)

HR

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Heerhugowaard | NoordHolland
Sluit 7 oktober 2021


Omschrijving Vacature

Stichting Rataplan maakt werk van Leuk, Sociaal en Duurzaam ondernemen waarbij er dagelijks kansen voor mens & milieu worden gecreëerd. Dit doen we onder andere door het creëren en behouden van banen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het bevorderen van hergebruik. Wij maken dit mogelijk door het exploiteren van 28 kringloopwinkels in Noord en Zuid Holland en Flevoland. Daarnaast is Stichting RataPlan werkgever voor personeel van fietsenstallingen op 48 NS-stations door heel Nederland. In totaal bieden we hiermee aan meer dan 900 mensen een betaalde baan en werken er 400 vrijwilligers en 100 werkervaringsplaatsen/ stageplaatsen mee aan het bereiken van de doelstellingen.

Profielschets Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast dient zij als klankbord en kritische en inhoudelijk sterke sparringpartner voor de directeur/bestuurder. Gezien het sociale karakter van stichting RataPlan zijn wij op zoek naar personen die zichzelf ook herkennen in de kernwaarden.

De Raad van Toezicht kent vaste commissies; de Remuneratie commissie, de HR commissie, de financiële commissie en de Audit commissie. De Raad van Toezicht bepaalt per commissie het aantal leden en de zittingsduur per lid.

Algemene eisen

  • Brede management ervaring in een publieke en private omgeving;
  • Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
  • Bewezen binding met missie en kernwaarden van RataPlan in de vorm van sociale bevlogenheid;
  • Nauwe betrokkenheid en affiniteit met de doelgroepen;
  • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen en samenwerkingsbereidheid.

Specifieke eisen lid met aandachtsgebied ondernemerschap, HR

  • Relevante ervaring in een management/bestuurlijke functie waarin ondernemerschap van groot belang is;
  • Gevoel bij strategisch personeelsbeleid, bij voorkeur binnen sociale ondernemingen;
  • Relevante kennis en inzicht in wet- en regelgeving rondom de arbeidsmarkt en sociale zekerheid;
  • Relevante kennis en inzicht in governance-aspecten die specifiek zijn voor maatschappelijke ondernemingen als gevolg van de bijzondere bedrijfsdoelstellingen en de toepasselijke wet- en regelgeving;
  • Juridische kennis is een pré.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Meer informatie over de organisatie is hier te vinden. Een uitgebreide profielschets en reglement is op te vragen via personeelszaken@RataPlan.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Desiree Curfs, lid RvT. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 8 oktober 2021. U kunt reageren door uw CV en motivatie te mailen naar personeelszaken@rataplan.nl

We streven ernaar de gesprekken te voeren op woensdag 27 oktober.


Sluit 7 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Woningcorporatie Stichting Beter Wonen zoekt Lid Raad van Commissarissen.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"