Stroomm (Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bestuur en Onderwijs

Onderwijs | Bezoldigde functie | Rossum | Gelderland
Sluit 10 oktober 2023


Omschrijving Vacature

 

Per 1 januari 2024 is vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn van één van de
leden, een vacature voor:
Een Lid van de Raad van Toezicht, met als aandachtsgebied Bestuur en Onderwijs

Wij zoeken
Een lid van de Raad van Toezicht met een brede blik op Bestuur en Onderwijs, voor een inspirerende en collegiale werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Een bevlogen sparringpartner voor de bestuurder op actuele onderwijsvraagstukken met (strategische) impact op de organisatie. Iemand die, samen met de andere leden van de Raad van Toezicht, vanuit een onafhankelijke positie kan functioneren. Iemand die kansen en uitdagingen binnen het onderwijslandschap identificeert en deze vertaalt naar strategische adviezen.

Dit bent u
U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en heeft het vermogen om samen te werken in een multidisciplinair team. U bent onafhankelijk en beschikt over integriteit in het uitvoeren van een toezichthoudende rol. Daarnaast heeft u:
• Kennis van actuele ontwikkelingen en uitdagingen in het onderwijs.
• Ruime ervaring met governance binnen de onderwijssector.
• Een brede visie op onderwijs en affiniteit met onze missie en doelstellingen.
• Een academische achtergrond in een relevant vakgebied.
• Een strategisch denkvermogen en het vermogen om op beleidsniveau te opereren.
• Een kritische en analytische denkwijze met oog voor risicomanagement.
• Voldoende beschikbaarheid om te besteden aan de functie.
Als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u!

Wij zijn Stroomm
Stroomm (Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij) is een professionele onderwijsorganisatie die ondernemen aanmoedigt en gelooft in kwalitatief hoogwaardig, eigenzinnig, openbaar basisonderwijs. Stroomm-scholen krijgen alle vrijheid om hun onderwijsvisie zelf vorm en inhoud te geven. Met de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en ambitie om het optimale te
halen uit ieder kind.

Stroomm heeft een bestuursstructuur met een bestuurder en een Raad van Toezicht. Een stafbureau met deskundigheid op het gebied van HR, Financiën en Bedrijfsvoering ondersteunt de Raad van Toezicht, de bestuurder en de scholen. De directeuren zijn het gezicht van de scholen. Op de scholen verzorgen circa 300 medewerkers goed onderwijs voor ongeveer 3.000 leerlingen.

Onze kernwaarden
+ Open
Wij bieden openbaar onderwijs en iedereen is welkom bij Stroomm. We zijn betrokken en hebben aandacht voor elk individu. In gelijkwaardigheid en met een open houding ontmoeten we elkaar. We zijn toegankelijk voor ouders en partners.
+ Onderscheidend
Wij zijn eigenzinnig en hebben respect voor de eigenheid van elke leerling, elke medewerker en elke school. Bij ons krijgt iedereen de ruimte om zijn talenten te ontwikkelen.
+ Ondernemend
Wij zijn ambitieus en hebben het lef en de durf om dingen anders te doen. We moedigen het tonen van initiatief en het grijpen van kansen aan. Door buiten kaders te denken groeien en leren we, als individu én samen.

De Raad van Toezicht
Als lid van de Raad van Toezicht draagt u actief bij aan het strategisch beleid, de besluitvorming en de continuïteit van onze organisatie. U hebt een unieke kans om uw expertise op het gebied van Bestuur en Onderwijs in te zetten om onze organisatie verder te ontwikkelen en te laten groeien. U fungeert als klankbord en adviseur op basis van uw expertise op het gebied van Bestuur en Onderwijs. Samen met andere toezichthouders en de Raad van Toezicht, bent u verantwoordelijk voor het waarborgen van een effectieve governance, het toezien op de naleving van wet- en regelgeving, en het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs en de doelstellingen, visie en missie van onze organisatie. De Raad heeft tot taak om integraal toezicht te houden op het beleid van de bestuurder, de algemene gang van zaken en de (financiële) positie van Stroomm. Ook bewaakt de Raad van Toezicht de identiteit van de stichting en staat zij de bestuurder met raad en daad terzijde.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht vergadert zes à acht keer per jaar. En overlegt één keer per jaar met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn. Voor de tijdsinvestering wordt een passende vergoeding geboden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Zijn we een match?
Voelt u zich aangesproken en wilt u bijdragen aan Stroomm? Stuur dan uw motivatiebrief samen met een recent cv, vóór 10 oktober 2023, naar Sylvia Schoenmakers, stafmedewerker Organisatie & Bestuur, via e-mail s.schoenmakers@stroomm.nl.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Erik de Klippelaar, Voorzitter Raad van Toezicht, telefoonnummer 06-22264220. Meer inhoudelijke informatie over Stroomm vindt u op www.stroomm.nl.

Het eerste gesprek met de selectiecommissie (bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en twee leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) vindt eind oktober plaats. We streven naar een diverse en inclusieve Raad van Toezicht en moedigen kandidaten met diverse achtergronden aan om te solliciteren. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht nodigen wij met name ook vrouwen uit om te solliciteren.

De formele start is voorzien per 1 februari 2024.

We kijken uit naar uw sollicitatie en de mogelijkheid om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie en het onderwijslandschap!


Sluit 10 oktober 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"