Stichting Robuust

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Eindhoven | Noord-Brabant
Sluit 6 juli 2021


Omschrijving Vacature

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van een lid van de huidige Raad van Toezicht, begin 2021, zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie. De Raad baseert zich daarbij niet louter op de bestuurder, maar kijkt ook zelfstandig naar de organisatie en haar omgeving. De Raad is klankbord voor de directeur-bestuurder in voorgenomen beleidsbeslissingen. De Raad staat open voor signalen van belanghebbenden en geeft feedback via de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder werken volgens de principes van de zorgbrede Governancecode 2017.

Wie zijn we?
In Zuid-Nederland werkt Stichting Robuust aan het tot stand komen van geïntegreerde eerstelijnszorg en regionale verbindingen voor een toekomstbestendige zorg, die de eerste lijn overstijgen. Hierbij werkt Robuust onder andere nauw samen met organisaties in de gezondheidssector, het publieke domein en zorgverzekeraars CZ en VGZ. Robuust werkt vanuit haar kernwaarden, ‘onbegrensdsamenanders’ als een onafhankelijke, regionaal georganiseerde advies- en netwerkorganisatie, die een bijdrage levert aan het realiseren van drie doelstellingen; toename van gezondheid, betere kwaliteit van zorg, tegen lagere kosten. Robuust richt zich daarbij op het begeleiden van organisaties en hun netwerk bij hun gezamenlijke regionale veranderopgave gericht op gezondheid. Belangrijk hierbij is dat wordt gestreefd naar duurzame samenwerking en dat oplossingsrichtingen vanuit breed perspectief gevonden kunnen worden in co-creatie en via nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wat brengt u in ieder geval mee?
Voor de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een kritische en onafhankelijke geest met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Van belang daarbij is het vermogen om de juiste balans te vinden tussen afstand en betrokkenheid, en ook tussen inspireren en controleren.
Noodzakelijke eigenschappen zijn verder: integriteit, ondernemingszin, verantwoordelijkheidsbesef, vanuit een brede blik kunnen reflecteren op de grotere context van de gezondheidszorg in relatie tot het sociaal domein en complexe veranderopgaven in de sector en kunnen opereren als lid van een team.
Verder vragen wij actuele of recente ervaring in of met het publieke domein, met name preventie, eerstelijnszorg en het sociaal domein. Kennis van organiseren in netwerken en een relevant netwerk op het snijvlak van eerstelijnszorg, publieke gezondheid, tweedelijnsaanbod, wonen en welzijn o.a. in Zuid-Nederland of de landelijke overheid, wordt als een belangrijke pré beschouwd.

Leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding. Er vindt ca 6 keer per jaar een overleg plaats van ca. 3 uur naast een of meer bijeenkomsten met de personeelsvertegenwoordiging, personeel en stakeholders. De meeste overleggen vinden plaats in het kantoor van Stichting Robuust te Eindhoven.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Anny van Lanen, lid Raad van Toezicht of Patrick Ernst, directeur-bestuurder Robuust. Beiden zijn te bereiken via email info@rosrobuust.nl of via telefoon (085) 401 81 85. Meer weten over Robuust? Kijk eens rond op onze website en onze social media.

Reageren
Als u geïnteresseerd bent in deze functie, kunt u voor 5 juli 2021 per e-mail reageren naar mevrouw A. van Lanen, lid Raad van Toezicht, via email info@rosrobuust.nl
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 13 juli (tussen 11.00 – 17.00 uur).


Sluit 6 juli 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Woningcorporatie Stichting Beter Wonen zoekt Lid Raad van Commissarissen.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"