Stichting SCMO

Leden Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Rijen | Noord-Brabant
Sluit 30 augustus 2021


Omschrijving Vacature

De organisatie
SCMO is de koepelstichting waaronder Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen valt, samen met Stichting Cultuurplaats en Stichting VIPvoorElkaar.

Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) is een brede organisatie op het gebied van cultureel-maatschappelijke activiteiten. We zijn een thuisbasis voor het culturele en sociale leven in de gemeente Gilze en Rijen. Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen en Cultureel Centrum De Schakel in Gilze zijn bloeiende gemeenschapshuizen met een groot bereik en een spilfunctie in onze gemeente. We verzorgen huisvesting voor tal van aanbieders van vrijetijdsbesteding en cultuur, zoals o.a. bibliotheek, muziekverenigingen en bridge. We verbinden organisaties en activiteiten die bij onze doelen passen en we stimuleren en initiëren positieve ontwikkelingen op het gebied van cultuur en sociale activiteiten. We bieden daarnaast een afwisselend theater- en filmprogramma voor jong en oud. (www.ccgr.nl)
Stichting Cultuurplaats is het platform voor kunst- en cultuureducatie: op school, na school en in de vrije tijd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jong en oud laagdrempelig kan deelnemen aan kunst en cultuur, bijvoorbeeld door projecten en/of evenementen. Zo bieden we de inwoners van onze gemeente de kans om hun creatieve passie te ontdekken, te ontwikkelen en te tonen.

Het werkgebied is Alphen Chaam, Baarle Nassau en Gilze Rijen (ABG gemeente)(www.cultuurplaats.nu)
Stichting VIPvoorElkaar stimuleert en ondersteunt het vrijwilligerswerk en bevordert de informele hulp in de gemeente. Zij pakt praktische hulpvragen op, ondersteunt organisaties die met vrijwilligers werken door advies en ondersteuning te bieden, helpt bij het invullen van vacatures en door het organiseren van trainingen, zoals signaleren huiselijk geweld, fondsenwerving en modern besturen. Geeft uitvoering aan diverse welzijnsprojecten op het gebied van Taal, Duurzaamheid, Ontmoeting, Vervoer en Financiële ondersteuning. Het werkgebied van VIPvoorElkaar is Alphen Chaam, Baarle Nassau en Gilze Rijen (ABG gemeente). In deze projecten zijn ruim 300 vrijwilligers actief. (www.vipvoorelkaar.nl)

We worden mede gefinancierd door gemeenten en door fondsen. Daarnaast genereren we eigen inkomsten door verhuur, evenementen, catering, horeca en recettes van voorstellingen en concerten.

Een nieuwe Raad van Toezicht voor Stichting SCMO
Recente ontwikkelingen én onze ambities maken de weg vrij voor een nieuwe Raad van Toezicht van maximaal vijf leden (onbezoldigd). De Raad van Toezicht, die we graag zien, is divers van samenstelling qua achtergrond en expertise. We zoeken leden met aantoonbare kennis van (maatschappelijk) ondernemerschap, cultuur, juridische zaken en/of financiën. Maar minstens zo belangrijk vinden we ervaring in besturen en toezicht houden, betrokkenheid bij lokale cultuur en een visie op gezonde bedrijfsvoering in de not-for-profit sector.

De leden van de Raad van Toezicht hebben een positieve, betrokken en adviserende houding naar de directeur-bestuurder. De Raad houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van de Stichting. In de regel wordt vier keer per jaar vergaderd. Er is een rooster van aftreden met een benoemingstermijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Het bestuur van Stichting SCMO wordt bij het werven van de nieuwe Raad van Toezicht ondersteund door Paul Cornelissen, de huidige interim-toezichthouder.

Heeft u interesse? Stuurt u dan uw cv en een korte motivatiebrief voor 30 augustus naar secretariaat@ccgr.nl. Wanneer er vragen zijn over de vacature dan graag komende weken contact opnemen met Marianne van Rijswijk op secretariaat@ccgr.nl of 0161-224314. (dit ivm de zomervakantie)

Voor meer informatie over de procedure en de Stichting SCMO kunt u Paul bellen: 06 5134 7782 We starten meteen na de zomerperiode met de eerste sollicitatiegesprekken.

We streven naar het benoemen van de nieuwe Raad van Toezicht op of rond 1 oktober 2021.

Sluit 30 augustus 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"