Stichting School ’s cool Nederland

Bestuurslid

Vestigingen en kwaliteit mentoraten

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Nieuwegein | Utrecht
Sluit 5 april 2021


Omschrijving Vacature

‘kinderen een kans geven op een betere toekomst’

Mentoring is een bewezen instrument om gelijke kansen bij kinderen te bevorderen. Onze 30 School ’s cool- vestigingen koppelen vrijwillige (thuis)mentoren aan jongeren in het primair en voortgezet onderwijs, die extra ondersteuning nodig hebben. Hierdoor worden hun kansen op succes op school en in het leven vergroot.
Door het hele land zijn vrijwillige, maar professionele en zeer gemotiveerde mentoren actief om leerlingen te begeleiden.

School’s cool Nederland

School’s cool Nederland kende de afgelopen periode een organisatorische en bestuurlijke transitie en is nu klaar voor de toekomst. School’s Cool Nederland bestaat uit een bestuur, een Raad van Toezicht en een landelijk coördinator. De (betaalde) coördinator wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur van School ’s cool Nederland bevordert de onderlinge binding tussen de 30 School ’s cool-vestigingen (zelfstandige vestigingen en satellietvestigingen) en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstellingen.

 

Vacature nieuw lid van het bestuur

Het huidige bestuur, bestaande uit vijf bestuursleden, is op zoek naar een algemeen bestuurslid (nieuwe) vestigingen en kwaliteit mentoraat.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij beschikken over:
• een hands-on mentaliteit, enthousiasme en betrokkenheid;
• affiniteit voor en ervaring met mentoring en onderwijs;
• een goed netwerk binnen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.

Van het bestuurslid ‘vestigingen en kwaliteit mentoraat’ wordt verwacht dat hij/zij vanuit het eigen netwerk contact onderhoudt met bestaande (nieuwe) vestigingen en systematische zorg voor de kwaliteit van het mentoraat kan ontwikkelen. Hij/zij beschikt over een pioniersmentaliteit, is verantwoordelijk voor regelmatig contact met de vestigingen en de opstart van enkele nieuwe vestigingen op jaarbasis,
Is bekend met en bekwaam in het initiëren en onderhouden van contacten op lokaal en regionaal bestuurlijk niveau.

 

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij

  • de vertaalslag kunnen maken van de behoefte van de vestigingen naar beleid en uitvoering School’s cool Nederland;
  • aansturing kunnen geven aan de landelijk coördinator;
  • kennis en ervaring hebben in het werken met vrijwilligers.
  • Heeft kennis van en ervaring met beschrijvingen en gebruik van methodieken en/of kwaliteitsprocessen, mogelijk op het gebied van mentoring dan wel in het onderwijs
    Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur vergadert gemiddeld zesmaal per jaar en is aanwezig bij de platformbijeenkomsten (tweemaal per jaar). Eens per jaar is de jaarvergadering met de School ’s cool-vestigingen. Met de eigen portefeuille is uiteraard ook tijd gemoeid.

 

Vergoeding

Het bestuurslidmaatschap van Stichting School’s cool Nederland is een maatschappelijk gewaardeerde, onbezoldigde functie. Door uw bestuurswerk geeft u vele kinderen een kans om sterker de toekomst in te gaan. Onkosten en reiskosten (OV tweede klasse of € 0,19 per km) worden vergoed.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Tijdpad werving en selectie

Het streven is om de procedure voor de vacatures eind april af te ronden. Uw motivatiebrief met cv kunt voor 5 april sturen aan contact@schoolscool.nl. De gesprekken zullen in de eerste weken van april via zoom plaatsvinden. Wij streven ernaar om 1 mei 2021 het bestuur compleet te hebben.

 

Diversiteit en inclusie

School ’s cool Nederland is een diverse organisatie en wil dat graag op ieder niveau tot uiting brengen. Ook zien we graag een landelijke spreiding van de bestuursleden.

 

Nadere informatie en aanmelding

Mocht u belangstelling hebben voor een rol in het bestuur of nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur mevrouw Marian Konijn via marian.konijn@schoolscool.nl of 0651829992. Algemene informatie over School’s cool is te vinden op www.schoolscool.nl.


Sluit 5 april 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"