Stichting Self

Lid Raad van Toezicht (RvT)

(jeugd)zorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Breda | Noord-Brabant
Sluit 15 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Self, actief in de (ambulante) jeugdzorg, zoekt twee enthousiaste leden voor haar Raad van Toezicht. Een lid met profiel (jeugd)zorg én een lid met profiel financiën, ICT en Governance.

Self doen wat werkt is een jonge dynamische snel groeiende organisatie gericht op de ondersteuning van jongeren en jong volwassenen met een complexe zorgvraag. Vanuit de zorgregio’s Hart van Brabant, West-Brabant Oost en Noord-Oost Brabant is Stichting Self actief binnen de Jeugdzorg en WMO. Wij werken nauw samen met instanties zoals de Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Veilig Thuis. Tevens werken wij veel samen met collega zorgaanbieders binnen de diverse regio’s en zijn we actief binnen verschillende (speciaal) onderwijsinstellingen. Self is grensverleggend en innovatief. Met een snelgroeiend team – van inmiddels bijna 60 goed opgeleide en betrokken professionals – activeren en stimuleren wij onze klanten om zelf te doen wat zij kunnen in plaats van dat we alleen maar ‘zorgen voor’. Onze kernwaarden zijn: verbinden, vertrouwen, vakmanschap, daadkracht en transparantie. Korte lijnen en efficiency zijn bij ons vanzelfsprekend.

Organisatiestructuur
Self kent een platte organisatiestructuur met een tweekoppig Raad van Bestuur. Ter versterking en verdere professionalisering van haar organisatie zal Self haar activiteiten met ingang van 2023 in een Stichting inbrengen. Bij de inrichting van de Stichting Self is de Governance code zorg 2022 leidend.

Bestuurlijke opdracht
Het bestuur heeft de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld:
• verder ontwikkelen van grensverleggende dienstverlening
• optimaliseren van zorgaanbod
• investeren in samenwerkingsverbanden op multidisciplinair en sectoroverschrijdend niveau
• ontwikkelen van ondersteunende en toekomstgerichte systemen

Algemeen profiel Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn integer, kunnen onafhankelijk denken en oordelen en zijn in staat tot zelfreflectie. Respect, vertrouwen en verbindend vermogen zijn belangrijke waarden in de samenwerking. Leden hebben het vermogen om advies, toezicht en werkgeverschap constructief, positief kritisch, evenwichtig en verbindend vorm te geven.

De leden van de Raad van Toezicht:
• onderschrijven het doel van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten,
• onderschrijven de beleidsuitgangspunten en kernwaarden van Self en dragen deze zowel intern als extern uit,
• hebben aantoonbare affiniteit met (jeugd-)zorg/hulpverlening,
• hebben voldoende (bestuurlijke) ervaring om de rol van toezichthouder op een eigentijdse wijze vorm te geven,
• hebben het vermogen en attitude om de bestuurders als positief kritisch klankbord te ondersteunen met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand,
• hebben passie en zijn ondersteunend in grensverleggend en innovatief zorgaanbod en werkgeverschap binnen de zorg,
• zijn in staat (externe) ontwikkelingen te herkennen als betekenisvol voor Self en hier op een goede wijze aandacht voor te vragen,
• beschikken over strategisch/analytisch denkvermogen op academisch niveau,
• hebben op geen enkele wijze een belang dat strijdig is of mogelijk zou kunnen zijn met de stichting,
• zijn beschikbaar voor maximaal twee periodes van vier jaar,
• en hebben voldoende tijd – met een minimum van 6 uur per maand – beschikbaar voor Self.

De Raad handelt als collectief en functioneert hierbij als team.

Self streeft naar een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht, waarbij de benodigde competenties, expertise, toezichthoudende/bestuurlijke ervaring en een mix in leeftijd en achtergrond zorgen voor een juiste balans voor een goed functionerend toezichtsorgaan. Daarnaast is regionale binding relevant.

Aanvullende profielen Raad van Toezicht

Lid profiel (jeugd)zorg
• heeft brede (bestuurlijke) ervaring in een maatschappelijke organisatie en kennis van vraagstukken in de ambulante (jeugd) zorg,
• heeft visie op netwerksamenwerking in de ambulante (jeugd) zorg,
• heeft brede kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving in de (jeugd)zorg,
• ervaring met aanbestedingstrajecten is een pre,
• brengt een eigen relevant netwerk mee,
• brengt bij voorkeur kennis en ervaring mee op het gebied van organisatieontwikkeling, HR en eigentijdse arbeidsverhoudingen.

Lid profiel Financiën, ICT en Governance
• heeft brede (bestuurlijke) kennis en ervaring op het gebied van ICT & zorginnovatie,
• is in staat om kansen te zien die uit ICT & innovatie ontstaan;
• vertaalt ICT-vraagstukken naar innovatieve zorg,
• heeft kennis van digitalisering en de wijze waarop digitalisering het werkveld en de werkprocessen verandert,
• past zijn of haar kennis en ervaring op het gebied van financiële en bedrijfseconomische processen toe, bij voorkeur in de ambulante zorg,
• en heeft een relevant regionaal netwerk (is een pre).


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 oktober.

Selectiegesprekken worden gevoerd met de Voorzitter Raad van Toezicht en beide bestuurders.

Belangstelling voor deze functie of wilt u meer informatie? Neem contact op met Bas van der Linden via:


Sluit 15 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"