Stichting SIG

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Beverwijk | Noord-Holland
Sluit 22 september 2021


Omschrijving Vacature
De raad van toezicht bestaat regulier uit vijf leden. Wegens het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden, zijn wij op zoek naar een Lid raad van toezicht.

 

Stichting SIG
De SIG is een kleinschalige organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.

De SIG gaat er in haar visie vanuit dat ieder mens van waarde is en zin kan geven aan zijn eigen bestaan en dat van anderen. De SIG formuleert haar aanbod vanuit de vraag van de individuele cliënt: het principe van vraag gestuurde zorg.

Meer informatie over onze organisatie en het organisatiebeleid vindt u op https://www.sig.nu/over-de-sig/wie-zijn-wij/.

Raad van toezicht
De raad van toezicht (rvt) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de zorgbrede Governance Code. Daarnaast staat de rvt de bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder. De rvt heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de rvt betrokken zijn: een commissie kwaliteit en veiligheid, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

De rvt bestaat regulier uit vijf leden. Wegens het aflopen volgend jaar van de zittingstermijn van 3 leden heeft de rvt bewust gekozen om dit jaar reeds een nieuw lid te werven en de rvt tijdelijk uit te breiden naar 6 leden. Wij zijn daarbij op zoek naar een lid met kennis van en ervaring met de langdurige zorg, die als portefeuille binnen de rvt het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid krijgt.

De rvt vergadert in principe vijfmaal per jaar met de bestuurder en kent daarnaast een aantal vaste overlegmomenten tussen delegaties vanuit de rvt met de Centrale Cliëntenraad, de Centrale Verwantenraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast vindt jaarlijks een ontmoeting tussen MT, bestuurder en rvt plaats. Reflectie van en binnen de rvt wordt elk jaar georganiseerd. De organisatie heeft één bestuurder.

Profiel lid raad van toezicht Kwaliteit en Veiligheid

 • Heeft affiniteit met de visie en doelstellingen van de SIG.
 • Kennis van en ervaring met langdurige zorg, wmo en jeugdwet, met de bereidheid om zich in de dynamiek van de sector van de gehandicaptenzorg te verdiepen en in staat om deze ontwikkelingen te vertalen naar kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • Beschikt over bestuurlijk en strategisch inzicht en heeft ervaring in een complexe maatschappelijke omgeving, vergelijkbaar met die van de SIG.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • In staat om zorginnovatie binnen de organisatie te stimuleren.
 • Overziet het gehele terrein van ‘zorg, kwaliteit en veiligheid’ vanuit zowel het perspectief van de organisatie, de cliënt als de medewerker.
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Is in staat in teamverband te werken en beschikt over het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Open, betrokken instelling, de bereidheid om daarop aangesproken te worden dan wel anderen daarop aan te spreken en in staat tot zelfreflectie.
 • Is bereid tot deelname aan scholing en deskundigheidsbevordering.

Waardering
De beloning is in lijn met de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code, conform de WNT.

Benoeming
Benoeming van een kandidaat is in eerste termijn voor 4 jaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie mevr. V. Bekendam, tel.: 06-53358268.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u vóór 22 september uw sollicitatie (motivatiebrief en CV) te richten aan de voorzitter van de selectiecommissie van de rvt, mevrouw V. Bekendam, via het e-mailadres solliciteren@sig.nu.

Op 29 september wordt u gebeld als u uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op 6 en 13 oktober 2021 vanaf 16:00 uur.

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.


Sluit 22 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"
2021-08-30T08:18:58+01:00