Stichting Special Heroes Nederland

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 4 april 2023


Omschrijving Vacature

 

NOOT: In deze vacature wordt gesproken over een onbezoldigde functie. Onze criteria bij een Onbezoldigde bestuurs- of toezichthoudende functies is dat er geen sprake is van enige financiële vergoeding (buiten onkostenvergoeding). Dat is bij deze vacature niet het geval (vrijwilligersvergoeding). Vandaar dat wij  deze vacature hebben geplaatst onder Bezoldigde vacatures. Let hierop als u solliciteert.

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk en gezondheid te creëren.
We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen daarvoor maatwerkprogramma’s en zorgen voor verbinding. We stimuleren scholen, instellingen, verenigingen, gemeenten en bedrijfsleven om nauw met elkaar samen te werken. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende omgeving en een veelzijdig aanbod, van voetbal en capoeira tot muziek en fotografie. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van programma’s op lokaal en regionaal niveau die bijdragen aan meer structurele sport- en cultuurparticipatie van de doelgroepen. We zorgen actief voor monitoring van de programma’s, kennisdeling, en dat organisaties met elkaar in verbinding komen en blijven, zodat programma’s lokaal duurzaam verankeren.
Zie voor meer informatie over de organisatie, programma’s en de teams:
www.specialheroes.nl en https://specialheroes.nl/over-ons-missie-visie/jaarverslagen

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Special Heroes Nederland bestaat uit vijf leden en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in relatie tot de doelstellingen van de organisatie.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is van belang dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en versterken.
De huidige voorzitter neemt na twee termijnen afscheid daarom zoekt de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter. De voorzitter is binnen de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad en is daarvoor het primaire aanspreekpunt voor de directeur bestuurder.

De nieuwe voorzitter heeft affiniteit met de doelstellingen van de stichting en heeft een warm hart voor de maatschappelijke participatie van de doelgroepen binnen de gebieden van vrije tijd en gezondheid. De voorzitter houdt toezicht door een onafhankelijke en open houding, gericht op verbetering en maakt gebruik van haar/zijn brede netwerk.

Functie-eisen algemeen:

  • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en bewezen bindende kwaliteiten;
  • Geeft leiding aan de Raad van Toezicht en het toezichtproces;
  • Is diplomatiek en heeft onderhandelingservaring;
  • Kan indien nodig fungeren als boegbeeld van Special Heroes Nederland en de belangen van Special Heroes Nederland naar buiten toe uitdragen;
  • Heeft veel gevoel voor politieke verhoudingen;
  • Onafhankelijk, professioneel, deskundig en opereert volgens zorgvuldige procedures;
  • Teamspeler die in voldoende mate beschikbaar is.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie (op basis van een vrijwilligersvergoeding).

Meer informatie over deze functie vindt u in de uitgebreide profielschets op onze website.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief motivatie en actueel CV) te sturen aan emannen@specialheroes.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met Erna Mannen, directeur-bestuurder (M: 06 4300 4706)

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 3 april 2023.

De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats op 17 april 2023 in de middag.


Sluit 4 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"