Stichting TKI CLICKNL

Toezichthoudend voorzitter voor het bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Eindhoven | Noord-Brabant
Sluit 28 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Door het verstrijken van de zittingsperiode van de huidige voorzitter, is de stichting TKI CLICKNL op zoek naar een toezichthoudend voorzitter voor het bestuur.

Stichting TKI CLICKNL

CLICKNL, het TKI van de topsector Creatieve Industrie, draagt bij aan een sterke creatieve industrie met programma’s die de kennisbasis van de Nederlandse creatieve industrie versterken. CLICKNL concentreert zich daarbij op publiek private samenwerkingen, die zowel maatschappelijk als economisch meerwaarde leveren.

Bestuur CLICKNL

CLICKNL zoekt een voorzitter die is toegerust om de uitvoering van de kerntaken van CLICKNL te bewaken. Het TKI kent een hybride, one-tier bestuursvorm, bestaande uit:

  • een onafhankelijk, toezichthoudende voorzitter
  • leden (2) van het Topteam creatieve industrie, die met de directeur het dagelijks bestuur vormen
  • toezichthoudende bestuurders (3), waaronder de penningmeester
  • toehoorders (2) vanuit de ministeries EZK en OCW

De leden vertegenwoordigen zowel de kennisinstellingen (universitair en hbo) als het bedrijfsleven (mkb en grootbedrijf) in de Nederlandse creatieve industrie.

Profiel

De voorzitter die we zoeken heeft bestuurlijk toezichthoudende ervaring, affiniteit met vergelijkbare organisaties en ervaart geen belangenverstrengeling met de activiteiten van het TKI.

Condities

Het bestuur van CLICKNL is niet bezoldigd, onkosten kunnen op declaratiebasis worden vergoed. Het bestuur vergadert 5 keer per jaar op wisselende locaties.
De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid voor een tweede periode van vier jaar. Jaarlijks evalueert het bestuur haar eigen functioneren en legt over de evaluatie en de overige werkzaamheden verantwoording af in het jaarverslag.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

We ontvangen uw reactie met een cv en motivatie graag voor 28 april a.s. per email aan bestuur@clicknl.nl

Voor meer informatie over het bestuur van CLICKNL kunt u contact opnemen met de huidige waarnemende voorzitter, Paul Hekkert, via bestuur@clicknl.nl.


Sluit 28 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"