Stichting Veldvest

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijskundige achtergrond

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Veldhoven | Noord-Brabant
Sluit 31 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o.

Wereldwijs in de regio

Stichting Veldvest verzorgt de organisatie en alle overkoepelende zaken in en Rondom 14 reguliere basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre.

Veldvest opent je wereld, samen met jou

Veldvest maakt kinderen wereldwijs. Daar staan we voor, al bijna vijfentwintig jaar. En daar zijn we trots op. Goed onderwijs is een vanzelfsprekendheid. Ons basisonderwijs biedt een stevig fundament van kennis, kunde, en vaardigheid. En Veldvest zet graag een paar stappen meer voor de toekomst van onze leerlingen. We leggen met elkaar het fundament voor sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Stichting Veldvest werkt met een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht staat het college van bestuur met advies terzijde.

Stichting Veldvest zoekt met ingang van 1 juli 2023 een

lid van de raad van toezicht
met een onderwijskundige achtergrond.

 

Als u belangstelling heeft en zich herkent in het onderstaande profiel, dan wordt u uitgenodigd om te solliciteren. U wordt geacht niet beroepsmatig, zakelijk of familiair bij de Stichting betrokken te zijn.

Profiel

Volgens het reglement van de raad van toezicht dienen leden

 • affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting te hebben;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring te hebben;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bieden; met het vermogen en de attitude om het college van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • capaciteiten te hebben om het beleid van de Stichting en het functioneren van het college van bestuur te toetsen;
 • advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling te bezitten en dat ook zo uit te dragen;
 • inzicht te hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • het vermogen te hebben om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • betrokkenheid bij de regio te hebben waar de Stichting is gehuisvest;
 • voldoende beschikbaar te zijn.

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de toezichthouder en bij de opgedane levenservaring. Deze kunnen worden weergegeven in competenties als

 • ontvankelijk, open, luisterend, observerend;
 • doorgrondend, analytisch;
 • blanco denkend, proactief, eigenwijs, onafhankelijk;
 • moedig, doortastend, kritisch;
 • communicatief sterk;
 • affiniteit met onderwijs, loyaal, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol;
 • vermogen tot zelfreflectie.

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in het algemeen en de functies van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Belangstellenden wordt gevraagd hun reactie met CV uiterlijk 31 maart 2023 per email te sturen naar de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, de heer F.J. Spiering: stafbureau@veldvest.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 april 2023.


Sluit 31 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"