Stichting ViaSana

Lid raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Mill | Noord-Brabant
Sluit 15 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting ViaSana te Mill (NB) is een door de overheid toegelaten Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) en gespecialiseerd in verzekerde, orthopedische zorg. Met adviezen en operaties wordt een grote groep patiënten uit heel Nederland behandeld. De organisatie van ViaSana is efficiënt ingericht en er wordt persoonlijke zorg geleverd met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening waarbij de wensen en behoeften van de cliënten centraal staan.

Per 1 augustus 2023 ontstaat, wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn door een van de leden, een vacature voor een ‘Lid Raad van Toezicht Stichting ViaSana’ met expertise op juridisch vlak.

Functievereisten

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat hij/zij:

  • Beschikt over adviserende en toezichthoudende kwaliteiten en relevante expertise in de zorg;
  • Evenwicht kan bewaren tussen betrokkenheid bij en de juiste afstand tot het bestuur;
  • De werkgeversrol richting het bestuur kan invullen;
  • Een onafhankelijk denker is, die goed kan samenwerken;
  • Omgevingsbewust is en een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van missie, visie, strategie en (meerjaren-)plannen;
  • Over voldoende maatschappelijke ervaring en relevante netwerken in de zorg beschikt;
  • In staat is om als ambassadeur de missie en visie van ViaSana uit te dragen;
  • Beschikt over besluitvaardigheid en integriteit;
  • Voldoende beschikbaar is (voor onder meer, doch niet uitsluitend, het vier- tot zesmaal per jaar bijwonen van een bijeenkomst van de Raad van Toezicht);
  • Affiniteit heeft met de zorg in zijn algemeenheid en met de doelstellingen van ViaSana in het bijzonder.

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt – gelet op de gewenste diversiteit in de Raad van Toezicht – de voorkeur gegeven aan een vrouw.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wijze van solliciteren

Graag zien wij uw kandidaatstelling, voorzien van een motivatie en curriculum vitae, per e-mail tegemoet voor 15 juni 2023 (e-mailadres: jlgmclaassen@gmail.com).

Nadere informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de voorzitter, de heer Jan Claassen, bereikbaar via telefoonnummer 06-54324103 of bovengenoemd e-mailadres. Voor uitgebreide informatie over Stichting ViaSana zie de website: www.viasana.nl


Sluit 15 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"