Stichting ViaSana

Lid raad van Toezicht (RvT)

Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Mill | Noord-Brabant
Sluit 15 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting ViaSana te Mill (NB) is een door de overheid toegelaten Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) en gespecialiseerd in verzekerde, orthopedische zorg. Met adviezen en operaties wordt een grote groep patiënten uit heel Nederland behandeld. De organisatie van ViaSana is efficiënt ingericht en er wordt persoonlijke zorg geleverd met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening waarbij de wensen en behoeften van de cliënten centraal staan.

Per 1 augustus 2023 ontstaat, wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn door een van de leden, een vacature voor een ‘Lid Raad van Toezicht Stichting ViaSana’ met expertise op juridisch vlak.

Functievereisten

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat hij/zij:

  • Beschikt over adviserende en toezichthoudende kwaliteiten en relevante expertise in de zorg;
  • Evenwicht kan bewaren tussen betrokkenheid bij en de juiste afstand tot het bestuur;
  • De werkgeversrol richting het bestuur kan invullen;
  • Een onafhankelijk denker is, die goed kan samenwerken;
  • Omgevingsbewust is en een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van missie, visie, strategie en (meerjaren-)plannen;
  • Over voldoende maatschappelijke ervaring en relevante netwerken in de zorg beschikt;
  • In staat is om als ambassadeur de missie en visie van ViaSana uit te dragen;
  • Beschikt over besluitvaardigheid en integriteit;
  • Voldoende beschikbaar is (voor onder meer, doch niet uitsluitend, het vier- tot zesmaal per jaar bijwonen van een bijeenkomst van de Raad van Toezicht);
  • Affiniteit heeft met de zorg in zijn algemeenheid en met de doelstellingen van ViaSana in het bijzonder.

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt – gelet op de gewenste diversiteit in de Raad van Toezicht – de voorkeur gegeven aan een vrouw.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wijze van solliciteren

Graag zien wij uw kandidaatstelling, voorzien van een motivatie en curriculum vitae, per e-mail tegemoet voor 15 juni 2023 (e-mailadres: jlgmclaassen@gmail.com).

Nadere informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de voorzitter, de heer Jan Claassen, bereikbaar via telefoonnummer 06-54324103 of bovengenoemd e-mailadres. Voor uitgebreide informatie over Stichting ViaSana zie de website: www.viasana.nl


Sluit 15 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"