Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (VVNH)

Lid raad van Toezicht (RvT)

Organisatie-ontwikkeling en Governance

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 10 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Door het aflopen van de maximale benoemingstermijn en ontstane vacature is de Raad van Toezicht van Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland met ingang van 1 juli 2023 op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht.

Organisatie

Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (VVNH), hierna te noemen “stichting” bestaat uit drie vestigingen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland: het Geert Groote College in Amsterdam met nevenvestiging het Kairos Tiener College, de Adriaan Roland Holstschool in Bergen en het Rudolf Steiner College in Haarlem. De drie vestigingen bieden vwo, havo en vmbo-t en verzorgen in totaal het onderwijs voor ruim 2.950 leerlingen en ca. 350 medewerkers. De scholen worden geleid door een bestuurder en drie vestigingsdirecteuren.

Meer informatie over de onze Stichting en afzonderlijke scholen voor voortgezet onderwijs is te vinden op de volgende websites: https://www.vsvonh.nl , https://www.ggca.nl/, https://www.rscollege.nl/ en https://www.arh.nl/.

De Raad van Toezicht zoekt per 1 juli 2023 een lid voor de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van organisatieontwikkeling en governance.

De Raad van Toezicht bevordert diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. Gezien de samenstelling van de raad heeft de raad behoefte aan vervulling van de vacature van lid van de RvT door een persoon met deskundigheid op het gebied van organisatieontwikkeling en governance. Op de strategische agenda staan een aantal mooie uitdagingen in de zin van een  mogelijk  nieuwe bestuursvorm; verzoeken voor samenwerkingen van andere vrije scholen in de regio en de eigen groei van de stichting. Het nieuwe lid zal ook gaan deel nemen aan de auditcommissie.

De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen door hun kennis en/of ervaring een breed scala van maatschappelijke sectoren. Op basis daarvan leveren zij extra kwaliteit aan het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs. Bij voorkeur hebben zij kennis, ervaring of feeling met vrijeschoolonderwijs of willen zich daarin verdiepen. De leden onderschrijven de code van goed toezicht in het onderwijs.  Voor het volledige profiel van de vacature verwijzen wij u naar de website van de Stichting.

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heeft u interesse in deze functie dan zien wij uw reactie graag tegemoet voor 10 juni 2023. U kunt reageren door te mailen naar: dhr. Bernard Jacobs, bestuurssecretaris van onze Stichting. E-mail: b.jacobs@vsvonh.nl  o.v.v. sollicitatie lid RvT. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de Voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Janine Nanninga via: 06-20403517.

Belangrijke data

De sluitingsdatum van de vacature is 10 juni. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 15 en 16 juni.


Sluit 10 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"