Stichting Vrijeschool Almere

Uitvoerend Bestuurder

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | Almere | Flevoland
Sluit 25 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Uitvoerend Bestuurder Stichting Vrijeschool Almere (0,6 fte)

Voor Stichting Vrijeschool Almere zoeken wij zo spoedig mogelijk een uitvoerend bestuurder (m/v).

Organisatieprofiel

Stichting Vrijeschool Almere verzorgt onderwijs aan 540 leerlingen onderwijs op twee scholen (3 locaties). Zij verzorgt dit onderwijs aan leerlingen binnen Almere en omgeving gebaseerd op het antroposofische gedachtengoed van Rudolf Steiner.
De vrijeschoolpedagogiek heeft een duidelijke visie, gericht op de ontwikkeling van kinderen naar evenwichtige volwassenen. Een kind verdient uitdagingen voor het verstand, het gevoel, en de wil. Daarom bieden wij een breed onderwijspakket aan. De stichting biedt onderwijs dat samen met de ouders, kinderen helpt zelf betekenis en richting te geven aan hun eigen leven en hen ondersteunt bij de ontwikkeling tot wereldburger. Het onderwijs ins zo ingericht dat een kind zichzelf kan zijn en worden. Hoofd, hart en handen zijn daarom even belangrijk. Meer info op www.vrijeschool-almere.nl.

De stichting wordt bestuurd volgens het one-tier model, waaronder een toezichthoudend deel (5 toezichthouders) en een uitvoerend deel (de uitvoerend bestuurder, bezoldigd). De volledige uitvoerende bestuurlijke taak ligt bij de uitvoerend bestuurder. De uitvoerend bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudende deel van het bestuur. Het toezichthoudend bestuur vervult tevens de rol van werkgever voor de Uitvoerend Bestuurder.

De uitvoerend bestuurder geeft leiding aan de directeuren van de twee scholen en een stafkantoor. De directeuren geven samen met een team coördinatoren dagelijks vorm aan de visie, missie en kwaliteitszorg van de school.

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze uitvoerend bestuurder?

De uitvoerend bestuurder heeft affiniteit met vrijeschool onderwijs of staat hiervoor open.
Hij of zij verbindt vanuit onderwijspassie mensen en organisaties en geeft vorm aan het onderwijs- beleid in onze school. De complexiteit van het samenwerkingsverband met gemeente, andere schoolbesturen en stakeholders vraagt om een sensitieve bestuurder met bewezen management- kwaliteiten. Gezocht wordt naar iemand die makkelijk vanuit strategie kan participeren in deze overlegstructuren.
Van de uitvoerend bestuurder wordt een toegankelijke en betrokken bestuurs- en leiderschapsstijl verwacht, met aandacht voor kwaliteit en gevoel voor de organisatie. De uitvoerend bestuurder faciliteert goed onderwijs, moedigt eigenaarschap en verantwoordelijkheid aan. Ruimte bieden en vertrouwen geven aan de directie maar ook durven te sturen waar nodig zijn kenmerken van de uitvoerend bestuurder. De uitvoerend bestuurder laat zich informeren en informeert naar wat speelt op de werkvloer en kan dit vertalen naar strategie en beleid.

 

Functie-eisen

Binnen de Stichting Vrijeschool Almere vragen de volgende aspecten jouw aandacht:

Leiderschap

 • Jij bent een leider die zegt wat je doet en doet wat je zegt: eerlijk, rechtdoorzee en je hebt tegelijkertijd veel gevoel voor de mensen en de organisaties en hun ontwikkeling tot nu toe.
 • Jij bent rolvast en kunt jouw verantwoordelijkheden goed vormgeven maar ook directeuren stimuleren bij het functioneren binnen hun eigen verantwoordelijkheden.
 • Jij bent een kritische partner van de directeuren waarbinnen je hen in hun kracht zet, maar ook oog hebt voor de doorontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs.

Onderwijs

 • Jij stimuleert de directeuren om samen met hun teams proactief te zoeken naar een vertaling van deze visie naar goed onderwijs, aansluitend bij de leerlingenpopulatie en passend bij de urgentie op de werkvloer.
 • Jij faciliteert de verfijning en de uitvoering van de visie waarbij de vrijeschoolvisie leidend is.
 • Jij kunt ingezette en toekomstige onderwijsontwikkelingen goed borgen. Jij bent iemand die ontwikkelingen tot het einde implementeert.

Cultuur

 • Jij vergroot de welwillende samenwerkingscultuur tussen de scholen en binnen de organisatie als geheel.
 • Jij zorgt voor de doorontwikkeling van een cultuur van openheid, gebruikmakend van elkaars expertise, onderzoekende houding en professioneel gedrag.
 • Jij kadert en helpt de directie goed doordachte besluiten te nemen.
 • Jij ziet de potentie en kwaliteiten van de organisatie en hebt het lef om deze talentgerichtheid kenmerkend te laten zijn voor de organisatie.

Organisatie

 • Jij signaleert ontwikkelingen (intern en extern) en ontwikkelt en onderbouwt de (vrijeschool)visie en langetermijnbeleid.
 • Jij weet deze visie en langetermijnbeleid te implementeren en neemt de directeuren en toezichthoudend bestuur mee in alle processtappen.
 • Jij kunt een goede samenwerking aangaan met de verschillende partners binnen en buiten de organisatie. Een open, doortastende, maar ook pragmatische houding is wat jou typeert.

 

Wij zoeken een uitvoerend bestuurder die:

 • ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring heeft in het primair onderwijs;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • kennis heeft van het vrijeschool onderwijs en de achtergronden daarvan;
 • kan sturen op hoofdlijnen;
 • kennis heeft van relevante wet- en regelgeving en good governance;
 • kennis van en ervaring heeft met bedrijfsvoering en kwaliteitszorg (planning & control, onderwijskundige kwaliteitscyclus);
 • beschikt over een hoog verbindend vermogen en goed bruggen kan bouwen;
 • over een sterk (zelf)reflecterend en analyserend vermogen beschikt;
 • een stabiele persoonlijkheid heeft.

 

Competentieprofiel

Wij zoeken een uitvoerend bestuurder die de volgende competenties beheerst:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Samenwerken
 • Analytisch denken
 • Conceptueel denken
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • Een secretaresse die het bestuursbureau ondersteunt en een stafbureaumedewerker Huisvesting & Facilitair;
 • Twee directeuren die leidinggeven aan kwalitatief goed onderwijs met passie voor het vrijeschoolonderwijs op meerdere locaties. Het zijn twee teams met professionals die graag eigen verantwoordelijkheid nemen, feedback vragen en altijd in ontwikkeling zijn;
 • Een aanstelling onder de bestuurders CAO voor een jaar, met de intentie een duurzame verbinding aan te gaan;
 • Een begeleidingsprogramma om helemaal thuis te raken in de organisatie en lopende portefeuilles;
 • Een hechte en betrokken vrijeschoolgemeenschap.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteren kan uitsluitend via mail gericht aan: bestuursbureau@vrijeschool-almere.nl Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen neem dan contact op met: Julian Nelissen, voorzitter bestuur, j.nelissen@vrijeschool-almere.nl, 06 10 57 13 61

Procedure

Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 24 maart 2023. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Benoeming vanaf juni 2023, eerder in overleg mogelijk


Sluit 25 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie
De Passerel zoekt een Raad van Bestuur - Bestuurder .

"Naar begin pagina"