Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financieel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Beilen | Drenthe
Sluit 25 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe is dé samenwerkingspartner voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Midden-Drenthe. De stichting richt zich met circa 55 medewerkers en 1.500 vrijwilligers op sociale samenhang en leefbaarheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid, deelname aan het maatschappelijk verkeer en maatschappelijke inzet.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, met elk een verschillend expertiseveld. Gezamenlijk is de Raad verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur-bestuurder. Voor deze vacature worden enthousiaste en gemotiveerde mensen gezocht met een financieel profiel. Wij zoeken iemand die in staat is tot en ervaring heeft met strategisch kijken naar financiële cijfers, hier conclusies uit kan trekken en zo nodig de directeur-bestuurder van advies kan voorzien. Woonachtig zijn in de gemeente Midden Drenthe is een pré.

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht is ervaring als toezichthouder niet vereist. Wij zien graag een jonge beginnende toezichthouder als onze nieuwe collega. Leden van de Raad ontvangen geen honorering, wel wordt er een vrijwilligersbijdrage verstrekt.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure
Uw motivatiebrief met CV kunt u tot en met 24 september mailen naar mevrouw Fennie Meppelink (f.meppelink@welzijnswerkmd.nl). De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 3 oktober (tussen ca. 17.00 en 21.00 uur). Het benoemingsgesprek met de Raad van Toezicht zal zijn op woensdag 25 oktober (avond).

Nadere informatie
Heeft u vragen over deze vacature? Dan kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Ab Meijerman (voorzitter Raad van Toezicht), tel  06 55 190 109

Bijlagen:


Sluit 25 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"