Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Huizen | Utrecht
Sluit 29 november 2021


Omschrijving Vacature

 

De Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen (WGC Huizen), opgericht in 1975, is een multidisciplinaire eerstelijns zorgvoorziening die optimale, patiëntgerichte medische zorg levert voor de wijken Huizermaat, Bovenmaat en het 4e Kwadrant in Huizen en daarbuiten.  De 75 medewerkers onder leiding van bestuurder Robert Boersma, verlenen vanuit twee locaties “zorg die ertoe doet” voor meer dan 40% van alle inwoners van Huizen (zie ook www.wgchuizen.nl).

De WGC zoekt een lid voor de Raad van Toezicht omdat de maximale benoemingstermijn van één van de leden binnenkort verstrijkt.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit een voorzitter en vier leden. De vacature betreft een algemeen lid.
We zoeken een kandidaat die naast de algemene vereisten voor een toezichthouder voldoet aan het volgende profiel:

  • Een medische achtergrond heeft;
  • Affiniteit heeft met en zicht heeft op de 1e lijnszorg en de ontwikkelingen daarin;
  • Bekend is met en/of ervaring heeft met kwaliteit van zorg;
  • Bij voorkeur een regionale binding heeft;
  • Zicht heeft op de veranderende omgeving waarin gezondheids­centra werkzaam zijn;
  • Bij voorkeur bekend is met en/of ervaring heeft met vraagstukken rond e-health;
  • Bekend is met en handelt naar de Governancecode Zorg.

Er wordt ca. vijfmaal per jaar vergaderd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht één of twee keer per jaar overleg met het Beleidsoverleg en de Ondernemingsraad.
Vergoeding vindt plaats op basis van een in de RvT overeengekomen vergoeding. De aanstelling is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met eenzelfde termijn.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de plaatsvervangend voorzitter van de RvT, mevr. Liesbet Tijhaar (06 50298797) of met de bestuurder, dhr. Robert Boersma (035-5240028/06-52014045). Wij verwachten uw schriftelijke reactie ter attentie van de plv. voorzitter van de RvT (per e-mail) liesbet.tijhaar@ziggo.nl uiterlijk 28 november 2021. De gesprekken worden gepland op 3 december 2021 in de ochtend.


Sluit 29 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacatue voor Twee Leden RvT bij Stichting VVV Midden-Limburg.
Voorzitter RvT vacature bij Stichting Trias Jeugdhulp te Zwolle.
Voorzitter RvT vacature bij Mantelzorg NL te Zeist.
RvT Lid vacature bij Solis Deventer.
RvT Lid met profiel HRM & Sociale Innovatie bij Solis te Deventer.
RvT Lid gezocht door HAS Hogeschool in Den Bosch.
RvT Lid gezocht door Koningin Wilhelmina College te Culemborg.
RvT Voorzitter vacature voor Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn Barendrecht.
Raad van Toezicht Lid Vacature bij Umah-hai te Driebergen.
RvT Lid Vacature bij Stichting Markland College te Oudenbosch.

"Naar begin pagina"