Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Huizen | Utrecht
Sluit 29 november 2021


Omschrijving Vacature

 

De Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen (WGC Huizen), opgericht in 1975, is een multidisciplinaire eerstelijns zorgvoorziening die optimale, patiëntgerichte medische zorg levert voor de wijken Huizermaat, Bovenmaat en het 4e Kwadrant in Huizen en daarbuiten.  De 75 medewerkers onder leiding van bestuurder Robert Boersma, verlenen vanuit twee locaties “zorg die ertoe doet” voor meer dan 40% van alle inwoners van Huizen (zie ook www.wgchuizen.nl).

De WGC zoekt een lid voor de Raad van Toezicht omdat de maximale benoemingstermijn van één van de leden binnenkort verstrijkt.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit een voorzitter en vier leden. De vacature betreft een algemeen lid.
We zoeken een kandidaat die naast de algemene vereisten voor een toezichthouder voldoet aan het volgende profiel:

  • Een medische achtergrond heeft;
  • Affiniteit heeft met en zicht heeft op de 1e lijnszorg en de ontwikkelingen daarin;
  • Bekend is met en/of ervaring heeft met kwaliteit van zorg;
  • Bij voorkeur een regionale binding heeft;
  • Zicht heeft op de veranderende omgeving waarin gezondheids­centra werkzaam zijn;
  • Bij voorkeur bekend is met en/of ervaring heeft met vraagstukken rond e-health;
  • Bekend is met en handelt naar de Governancecode Zorg.

Er wordt ca. vijfmaal per jaar vergaderd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht één of twee keer per jaar overleg met het Beleidsoverleg en de Ondernemingsraad.
Vergoeding vindt plaats op basis van een in de RvT overeengekomen vergoeding. De aanstelling is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met eenzelfde termijn.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de plaatsvervangend voorzitter van de RvT, mevr. Liesbet Tijhaar (06 50298797) of met de bestuurder, dhr. Robert Boersma (035-5240028/06-52014045). Wij verwachten uw schriftelijke reactie ter attentie van de plv. voorzitter van de RvT (per e-mail) liesbet.tijhaar@ziggo.nl uiterlijk 28 november 2021. De gesprekken worden gepland op 3 december 2021 in de ochtend.


Sluit 29 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
RvT Lid vacature bij Bibliotheek De tweede verdieping te Nieuwegein.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"