Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Huizen | Utrecht
Sluit 29 november 2021


Omschrijving Vacature

 

De Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen (WGC Huizen), opgericht in 1975, is een multidisciplinaire eerstelijns zorgvoorziening die optimale, patiëntgerichte medische zorg levert voor de wijken Huizermaat, Bovenmaat en het 4e Kwadrant in Huizen en daarbuiten.  De 75 medewerkers onder leiding van bestuurder Robert Boersma, verlenen vanuit twee locaties “zorg die ertoe doet” voor meer dan 40% van alle inwoners van Huizen (zie ook www.wgchuizen.nl).

De WGC zoekt een lid voor de Raad van Toezicht omdat de maximale benoemingstermijn van één van de leden binnenkort verstrijkt.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit een voorzitter en vier leden. De vacature betreft een algemeen lid.
We zoeken een kandidaat die naast de algemene vereisten voor een toezichthouder voldoet aan het volgende profiel:

  • Een medische achtergrond heeft;
  • Affiniteit heeft met en zicht heeft op de 1e lijnszorg en de ontwikkelingen daarin;
  • Bekend is met en/of ervaring heeft met kwaliteit van zorg;
  • Bij voorkeur een regionale binding heeft;
  • Zicht heeft op de veranderende omgeving waarin gezondheids­centra werkzaam zijn;
  • Bij voorkeur bekend is met en/of ervaring heeft met vraagstukken rond e-health;
  • Bekend is met en handelt naar de Governancecode Zorg.

Er wordt ca. vijfmaal per jaar vergaderd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht één of twee keer per jaar overleg met het Beleidsoverleg en de Ondernemingsraad.
Vergoeding vindt plaats op basis van een in de RvT overeengekomen vergoeding. De aanstelling is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met eenzelfde termijn.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de plaatsvervangend voorzitter van de RvT, mevr. Liesbet Tijhaar (06 50298797) of met de bestuurder, dhr. Robert Boersma (035-5240028/06-52014045). Wij verwachten uw schriftelijke reactie ter attentie van de plv. voorzitter van de RvT (per e-mail) liesbet.tijhaar@ziggo.nl uiterlijk 28 november 2021. De gesprekken worden gepland op 3 december 2021 in de ochtend.


Sluit 29 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"