Stichting Woonzorg Lojal

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridisch profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Doetichem | Gelderland
Sluit 8 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Wegens het verstrijken van een zittingstermijn is de raad van toezicht op zoek naar een nieuwe lid (m/v) met juridische affiniteit.

Stichting Woonzorg Lojal (hierna te noemen Lojal) is een zorgorganisatie waar ruim 60 medewerkers in dienst zijn en er rond de 200 cliënten woonbegeleiding en/of behandeling krijgen. Lojal heeft verschillende woonlocaties in de Achterhoek.

Lojal ondersteunt mensen – voornamelijk jongeren/jongvolwassenen die, door verschillende oorzaken de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen of hebben verloren – om zich als uniek mens te ontplooien en hun eigen leven te leiden, binnen hun eigen mogelijkheden zoals zij dat het liefst willen.

Het motto van Lojal is, Je bent wie je bent; je mag er zijn. Dit motto geldt zowel voor onze cliënten als onze medewerkers. We zetten ons actief in om verbinding met de cliënt te maken en recht te doen aan de ander en tonen daarbij afstandelijke betrokkenheid, waarbij we in staat blijven om te kunnen onderscheiden wat van de cliënt is en wat van jezelf. Verbinding zoeken we en gaan we aan door samen te doen en te werken waarbij autonomie en verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De professional is geen uitvoerder van regels en protocollen, maar eerst verantwoordelijke in “het doen wat nodig is”. Vakmanschap uit zich door het komen tot goede professionele afwegingen, waarbij afwijken van de algemene richtlijnen soms nodig is als de richtlijn niet blijkt te passen. Creativiteit en lef tonen om te werken volgens de bedoeling is wat van onze vakmensen verwacht wordt. We doen wat we zeggen; daarin zijn we betrouwbaar. We kijken voortdurend of dat wat we gepland hebben nog goed is en klopt. Opgeven komt niet voor in ons woordenboek, wel een pas extra zetten als de complexiteit toeneemt.

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Lojal hanteert de Governance code Zorg als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De raad bestaat op dit moment uit drie leden. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheid en kwaliteit om integraal toezicht te kunnen houden op het realiseren van de doelstellingen van Lojal. Dit betekent toezicht houden op de zorg- en bedrijfsprocessen en het leveren van goede zorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie en waarde toevoegen voor de cliënten van Stichting Woonzorg Lojal.

De cultuur binnen de raad is open en betrokken. De toezichthouders zijn allen intrinsiek gemotiveerd om professioneel toezicht te houden op deze organisatie. Met alle veranderingen in de zorg (intern en extern) ontwikkelt en professionaliseert zich ook het toezichthouden binnen Lojal. Juist die veranderingen vragen om teamgevoel, een open en betrokken positief kritische houding, maar ook om het denken in nieuwe mogelijkheden en vanuit verschillende perspectieven.

 

Wat zoeken we in een lid van de raad van toezicht?

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Iemand die invulling wil geven aan de positie van toezichthouder volgens de principes van waardegedreven toezichthouden.
 • Affiniteit met juridische vraagstukken en de doelgroep, jongvolwassenen met LVB en/of psychiatrische problematiek
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de RvB met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Stichting Woonzorg Lojal en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Onafhankelijke positie zonder onverenigbare belangen of relaties.

 

Overig:

 • Onbezoldigde functie (reiskosten en kerstattentie uiteraard wél geregeld)
 • minimaal vier keer per jaar vergaderen met de Raad van Bestuur
 • Waar nodig contact met personeel, cliënten, Ondernemingsraad en Cliëntenraad maakt onderdeel uit van de functie
 • Beschikbaar vanaf mei 2023


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Ben je enthousiast geworden en denk jij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan onze raad van toezicht? Stuur dan een email voor 8 april 2023 naar: henkmulder@lojal.nl, bestuurssecretaris.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 8 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"