Stichting Zorgcentrum het Bildt

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Sint Annaparochie | Friesland
Sluit 24 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Zorgcentrum het Bildt zoekt voor haar Raad van Toezicht een nieuw lid, dat op voordracht van de Ondernemingsraad zitting neemt.

Stichting Zorgcentrum het Bildt is een zelfstandige organisatie met een breed aanbod van zorg en welzijn in St.- Annaparochie, Tzummarum en de omliggende dorpen in noordwest Fryslân.

 

Wij bieden:

• 24 uurszorg in woon/zorglocatie Beuckelaer en de directe aanleunwoningen (St.- Annaparochie).

• 24 uurszorg in woon/zorglocatie Nij Bethanië en de directe aanleunwoningen (Tzummarum).

• Thuiszorg in de regio.

• Maaltijdbezorging in de regio, dagelijks vers bereid in eigen keuken.

• Welzijn voor bewoners en zorgpashouders uit de buurt.

• Dagcentrum.

Wij vinden het belangrijk dat mensen de regie over hun eigen leven houden, ook als zelfstandig wonen niet meer lukt of als er hulp nodig is bij de dagelijkse verzorging. Via goede zorg, dienstverlening en een goed activiteitenaanbod willen wij mensen stimuleren tot op hoge leeftijd een actief en zelfstandig leven te leiden.

 

Zorgcentrum het Bildt heeft ongeveer 300 personeelsleden in dienst en 130 actieve vrijwilligers. De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad zijn actief en betrokken.

De stichting is financieel gezond en heeft een omzet van ongeveer € 10 miljoen.

De jaarverslagen kunt u hier lezen.

De stichting wordt bestuurd via het Raad van Toezicht-model. De dagelijkse aansturing van de organisatie gebeurt door de directeur-bestuurder. De Governancecode Zorg wordt nageleefd. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 5 leden. De taken zijn verdeeld in de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie Kwaliteit van Zorg.

 

Voor één van de leden eindigt de reguliere bestuurstijd. Wij zoeken daarom een nieuw lid, passend in het volgende profiel:

• Affiniteit met ouderenzorg;

• In staat om beleid op hoofdlijnen op strategisch niveau te beoordelen en toezicht hierop uit te voeren;

• Binding met noordwest Fryslân en een sterk netwerk in deze regio.

Met in dit geval ook:

• Deskundigheid op de terreinen van vastgoed, grote investeringen, ondernemerschap;

• Affiniteit met financiën en bereidheid om zitting te nemen in de auditcommissie.

Gezien de huidige samenstelling van de raad, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een man. De leden van de RvT krijgen een vergoeding.

 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Verdere informatie kunt u opvragen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw A. Wachter, telefoonnummer 06-22185976. U kunt tot 24 februari 2022 reageren. Uw reactie kunt u mailen naar m.vandermeer@zorgcentrumhetbildt.nl. De gesprekken zijn op vrijdag 11 maart 2022.


Sluit 24 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"