Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZD)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Dwingeloo | Drenthe
Sluit 29 mei 2021


Omschrijving Vacature

Lid Raad van Toezicht –
2105.50286

Branche: Verpleging, verzorging en thuiszorg
Uren: Gemiddeld 2 uur per week
Einddatum sollicitatie: 29-05-2021
Startdatum functie: 01-09-2021
Salaris:
Arbeidsovereenkomst:

Functiebeschrijving

LID RAAD VAN TOEZICHT

Kritische sparringspartner met focus op strategie en verandering

De Raad van Toezicht van Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe bestaat uit vijf leden. In verband met het vertrek van een van de leden zoeken wij een nieuw Lid voor de Raad van Toezicht (RvT).

Werkwijze Raad van Toezicht ZZWD

De RvT oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en werkt vanuit de principes van de Governance Code Zorg. Leden van de RvT zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende functie en anderzijds het fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder.

De RvT van ZZWD voert haar toezichthoudende rol op een op waarde gedreven wijze uit. Belangrijke strategische vraagstukken voor de komende tijd zijn o.a.:

 • Het maken van benodigde keuzes in cliëntdoelgroepen/portfolio en de daaruit voortvloeiende strategische ontwikkelingen rondom HRM en innovaties;
 • Het voor de gekozen doelgroepen komen tot een passende en kwalitatief hoogstaande levering van zorg;
 • Verstevigen van de positie van ZZWD als aantrekkelijk werkgever in Zuidwest-Drenthe;
 • De inzet van innovaties in de zorg.

De RvT vergadert gemiddeld 6 tot 7 keer per jaar en werkt met drie commissies: de kwaliteitscommissie, de financiële auditcommissie en de renumeratiecommissie. Het nieuwe lid zal onderdeel zijn van één van de commissies. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van 4 jaar. De geplande startdatum is 1 september 2021. Bezoldiging is conform WNT.

Functie-eisen

Profiel lid Raad van Toezicht

Gezien de huidige samenstelling van de Raad, de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en de koers van de organisatie gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat met aantoonbare affiniteit met het werkgebied van ZZWD en een daarbij passend relevant netwerk. De verdeling van de specifieke portefeuilles binnen de Raad geschiedt op basis van kennis en ervaring en in goed onderling overleg.

De ideale kandidaat:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Heeft affiniteit met de zorg en werkterrein van de organisatie;
 • Heeft zicht op de dynamiek van de transities binnen de zorg;
 • Is professioneel en maatschappelijk actief; beschikt daardoor over relevante netwerken op strategisch niveau in de private en/of publieke sector;
 • Heeft ervaring met het omgaan met de spanningsvelden binnen snel veranderende organisaties;
 • Heeft aantoonbare kennis van de VVT sector en de bijbehorende financieringsstromen;
 • Heeft een duidelijke visie over de toekomst van de ouderenzorg en kan out of the boxdenken;
 • Heeft ruime kennis en ervaring met het doorvoeren van veranderingen in cultuur en gedrag binnen de organisatie.
 • Heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en directeur-bestuurder; is bekend met de issues van corporate governance; is integer en onafhankelijk;
 • Kan fungeren als stevige sparringpartner voor zowel de directeur-bestuurder als voor de collega-RvT leden;
 • Heeft kennis en vaardigheden om op hoofdlijnen toezicht te kunnen houden en te kunnen adviseren en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie;
 • Is bereid ook naast de vergaderingen tijd beschikbaar te maken voor de organisatie.

Overige informatie

Over ZZWD

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, kortweg ZZWD, is de meest complete zorgaanbieder in Zuidwest-Drenthe. Nabij, Vertrouwd en Gastvrij zijn de kernwaarden voor al onze cliënten, die wij met een hoofdletter schrijven. Met 400 medewerkers en bijna 400 vrijwilligers ondersteunen wij (voornamelijk) ouderen met diensten op het gebied van (intra- en extramuraal) wonen, welzijn, voeding en zorg.

Dat doen we op drie locaties in Dwingeloo, Havelte en Ruinen. Daarnaast leveren we thuiszorg in Diever en dagbesteding in Koekange.

Op www.zzwd.nl/kwaliteit vindt u het meest recente kwaliteitsverslag (2019).


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u meer informatie over de functie wenst, kunt u contact opnemen met de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Moes, telefoonnummer 06-30042598 (na 19.00 uur).

Kandidaten die zich in dit profiel herkennen, worden uitgenodigd om uiterlijk 28 mei 2021te reageren en digitaal een motivatiebrief met curriculum vitae te versturen naar bestuurssecretariaat@zzwd.nl

De kennismakingsgesprekken staan gepland op woensdagavond 9 juni in Dwingeloo.

 


Sluit 29 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"