Stichting Zorgresidence Regina

Bestuurder (36 u. p/w)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Betaalde baan | Velp | Gelderland
Sluit 3 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

Regina is een kleine stichting met korte lijnen, gericht op de intramurale zorg voor cliënten met een dementie. Zij heeft de wens om zelfstandig te blijven. Zij is op zoek naar een bestuurder met een duidelijke toekomstvisie, die goed kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door de geringe grootte van Regina vallen ook meer operationele taken en verantwoordelijkheden toe aan de bestuurder. Het diverse takenpakket van zowel een meer strategische overview als het operationele moet passen bij de nieuwe bestuurder.

De bestuurder is zichtbaar binnen de organisatie, zet mensen in hun kracht en weet te verbinden. Ook heeft de bestuurder een heldere en integrale visie op zowel zorgverlening, zorgprocessen als financiering en bedrijfsvoering. Zij of hij is hands-on, zakelijk en resultaatgericht maar beschikt daarnaast over een warm hart voor de bewoners en medewerkers van Regina.

De bestuurder van Regina speelt actief in op de (toekomstige) ontwikkelingen in de (ouderen)zorg en maatschappij. Regina zal zich verder moeten ontwikkelen en professionaliseren in de zorgmarkt.

Algemene taken en verantwoordelijkheden

 • Strategisch beleid, in overleg met partners, zoals zorgkantoor, inspectie, regionale zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties, Cliëntenraad en Raad van Toezicht.
 • Structurele afstemming met de zorgmanager.
 • Verantwoordelijkheid voor een gezonde financiële positie, financieel beheer en verantwoording van de financiën.
 • Algehele dagelijkse leiding van Regina en voorzitter van het managementteam.
 • Stuurt de organisatie aan op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 • Onderhoudt en ontwikkelt de relatie met de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad.
 • Draagt zorg voor kwalitatief goede zorgverlening.
 • Geeft leiding aan de professionalisering van de eigen organisatie en zorgverlening.
 • Draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in de zorg en financiering naar een duidelijke visie en strategisch beleid met inachtneming van risico’s. Maakt daarbij gebruik van eigen waarnemingen en input van medewerkers, management en stakeholders.
 • Stuurt op de vertaling van strategisch beleid naar concrete jaarplannen en doelstellingen en faciliteert in de realisatie daarvan.
 • Houdt de personeels- en organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen en doelstellingen van de organisatie.
 • Draagt zorg voor een relatie waarin duidelijke communicatie en constructieve samenwerking centraal staat.
 • Handelt in lijn met de GovernanceCode Zorg.

Profiel

De nieuwe bestuurder wordt voorzitter van het bestuur, c.q. directeur-bestuurder. In het verleden was er een tweehoofdig bestuur. De voorkeur gaat uit naar een eenhoofdig bestuur, met één fulltime-bestuurder. Na indiensttreding volgt een transitietraject, in afstemming met de huidige parttime-bestuurder.

Onze kleine organisatie vraagt om een bestuurder met veelzijdige competenties en ervaring, een scherp oog voor de zorg en bedrijfsvoering, bewoners, medewerkers en andere belanghebbenden zoals de Cliëntenraad. Een bestuurder die op inspirerende wijze de veranderingen in de eigen organisatie kan initiëren en managen, medewerkers kan meenemen en de instelling stevig kan positioneren en waar mogelijk de zorgverlening kan uitbouwen.

Regina zoekt een kandidaat die duidelijk is en tegelijk met compassie besluiten neemt, zaken bespreekbaar maakt en mensen aanspreekt op afspraken en resultaten. Een bestuurder die de kracht van de medewerkers benut, op een overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neerzet en daarbinnen de ruimte geeft die nodig is voor de ontwikkeling van de medewerkers.

 • Verbindend en zichtbaar, intern en extern.
 • Schakelt gemakkelijk op alle niveaus.
 • Strategische en heldere visie.
 • Daadkrachtig, ondernemend en resultaatgericht.
 • Laagdrempelig en benaderbaar.
 • Delegerend, coachend en ontwikkelingsgericht, zet mensen in hun rol en kracht.
 • Innovatief en goed analytisch vermogen.

De aanstelling is in principe fulltime, 36 uur per week.

Geschikte kandidaten herkennen zich daarnaast in het volgende profiel:

 • Heeft hart voor de (ouderen)zorg en bewezen ervaring of affiniteit met de doelgroep van Regina.
 • Beschikt minimaal over HBO-werk- en denkniveau en heeft ruime ervaring opgedaan in een managementfunctie.
 • Heeft opleidingen afgerond op het gebied van bedrijfskundig management, of heeft aantoonbare ervaring daarmee opgedaan.
 • Beschikt over een passend netwerk alsmede uitstekende communicatieve vaardigheden en onderhandelingsvaardigheden.
 • Is ondernemend en in staat om Regina als ‘jouw gastvrije huis’ te beschouwen.
 • Werkt vanuit vertrouwen, is betrouwbaar en integer.
 • Weet goed mensen te verbinden, kan doorpakken en besluiten nemen.
 • Is bekend met de beoordeling en (proces)sturing op het gebied van het kwaliteitsbeleid.
 • Heeft kennis van het veranderende zorglandschap, in het bijzonder de intramurale ouderenzorg.
 • Is bij voorkeur woonachtig in de regio.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

De werving en selectie wordt geleid door de twee leden van de Raad van Toezicht. De werving geschiedt middels een gelijktijdige interne en externe procedure. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een interne kandidaat.

Graag ontvangt de Raad van Toezicht uw motivatie met CV binnen drie weken na publicatie van deze vacature via rvt@zrregina.nl. De vacature sluit per 2 juli 2023.

Informatie

Wilt u meer weten over Regina, bezoek dan onze website: www.stichtingzorgresidenceregina.nl.

Voor vragen over de inhoud van de functie en de procedure kunt u contact opnemen met mw. P. Assmann, voorzitter van de Raad van Toezicht, via rvt@zrregina.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 3 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"