Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Bestuurslid

Media

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 20 december 2020


Omschrijving Vacature

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek l Den Haag l Uitgeverij l Vacature voor Bestuurslid l Bezoldigde functie.


Per 1 maart 2021 is het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek op zoek naar een nieuw bestuurslid vanwege het verlopen van de zittingstermijn van een van de leden.

Over de organisatie

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met financiële ondersteuning, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

Op het gebied van innovatie doen we dat door met subsidieregelingen, coaching trajecten, evenementen en workshops vernieuwing en samenwerking in de journalistiek te steunen. Daarnaast richten we ons op onderzoek; bijvoorbeeld naar het verschil in nieuwsvoorziening tussen de regio en de grote steden. Elk jaar doen we verslag van de staat van de journalistiek met De Stand van de Nieuwsmedia.

Het Stimuleringsfonds ontvangt jaarlijks een vaste bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (€ 2,2 miljoen). Daarnaast ontvangen we bijdragen voor pilots en incidentele programma’s. Zo voert het Stimuleringsfonds tijdelijke regelingen uit op het gebied van onderzoekjournalistiek, professionalisering van  lokale omroepen, talentontwikkeling en weerbaarheid van journalisten.

Zelfstandig bestuursorgaan

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is een zelfstandig bestuursorgaan, de dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een bureau dat onder leiding staat van een directeur. Het Stimuleringsfonds werkt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur, bestaande uit vijf leden. Voor dit bestuur zijn wij  – vanwege het verlopen van de zittingstermijn van een van de leden – op zoek naar een nieuw lid.

Wij zoeken daarvoor per 1 maart 2021 een kandidaat die, bij voorkeur vanuit een zakelijke/commerciële achtergrond, vertrouwd is met de wereld van de journalistiek en het snel veranderende medialandschap.

Functie-eisen 

Van hem/haar wordt daarnaast verwacht dat hij/zij op niveau inbreng heeft in de discussies binnen het bestuur, waar in de regel toekomstgericht over journalistiek wordt gesproken.  Het nieuwe bestuurslid moet zich daarin herkennen en daarbij thuis voelen.

Wij verwachten van ons nieuwe bestuurslid, dat hij/zij:

  • Een media-profiel heeft; met (ook bedrijfsmatige) kennis op het gebied van media, innovatie, trends in de sector en/of onderzoek;
  • Een achtergrond of tenminste aantoonbare ervaring heeft op zakelijk/commercieel gebied in de media;
  • Evenals de andere bestuursleden als ambassadeur van het Stimuleringsfonds in het veld opereert;
  • Een inspirerende rol binnen het bestuur speelt;
  • Bereid en in staat is om op strategisch niveau bij te dragen aan het Stimuleringsfonds;
  • Voldoende tijd heeft om het bestuurslidmaatschap te vervullen.

Gezien de balans binnen het zittende bestuur, gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Het Stimuleringsfonds onderschrijft de doelstelling van de Code culturele diversiteit.

Bij het bestuurslidmaatschap hoort een passende vergoeding die is afgestemd op een tijdbeslag van ongeveer twee werkdagen per maand.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Bestuursleden van het Stimuleringsfonds worden benoemd door de Minister van OCW op voordracht van het bestuur. Kandidaten kunnen tot en met 20 decembersollicitaties sturen naar vacature@svdj.nl. Voor meer informatie over de vacature kan er contact opgenomen worden met René van Zanten (directeur van het Stimuleringsfonds) via renevanzanten@svdj.nl of via 070-3617111 (tijdens kantoor uren).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 20 december 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Serviceflat De IJssel zoekt een Bestuurder met een financieel profiel.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid op voordracht van de OR.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid met portefeuillehouder financiën.
Stichting Platform Wereldwinkel zoekt een Bestuurder - Penningmeester.

"Naar begin pagina"