Studio eXp

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Juridisch profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 16 augustus 2021


Omschrijving Vacature

 

Studio eXp is een innovator en aanjager in het toepassen van gamification in theatrale producties en cultuuronderwijs. Met deze ervaringen heeft Studio eXp een nieuw genre in de culturele wereld ontwikkeld: Game Theater en gegamificeerd cultuuronderwijs, een combinatie van game-elementen en game-technologie en de podiumkunsten.

Jongeren zijn onze inspiratiebron, daarom spreken we de taal van de jongeren. Hierin blijven we onszelf ontwikkelen. We jagen innovatie aan door te kijken naar en te leren van onze doelgroep. Jongeren hebben tegenwoordig vóór hun 21e al 10.000 uur besteed aan het spelen van games. Dat is bijna evenveel tijd als dat ze hebben besteed aan school. Deze taal van games zien wij als een ware kunstvorm en nemen we als uitgangspunt.

 

Organisatie

Studio eXp is een jonge organisatie met een klein team vol ondernemende ambities. Studio eXp is voornamelijk actief op de cutting edge van cultuur en cultuureducatie. Dit doen we door op innovatieve wijze om te gaan met de volgende drie elementen:
– Aansluiten bij het huidige (cultuur)onderwijs curriculum.
– Urgente actuele onderwerpen centraal stellen.
– Inspelen op 21st century skills en digitale geletterdheid.

De programma’s die we ontwikkelen hebben altijd als doel om kinderen, jongeren en jongvolwassenen te verwonderen (met relevante informatie) en hen uit te dagen om nieuwsgierig te blijven.

Momenteel wordt de organisatie gefinancierd door middel van projectsubsidies.

 

Studio eXp is momenteel op zoek naar:

Lid Raad van Toezicht
Specialisatie: juridisch

 

Raad van Toezicht l RvT

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad staat de directie met raad terzijde en grijpt waar nodig in. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

Studio eXp is pas recentelijk overgestapt naar een bestuursvorm met een RvT en momenteel op zoek naar een derde lid om de raad compleet te maken.

 

Profiel

  • Juridische ervaring of juridisch onderleg.
  • Heeft affiniteit met de visie en ambitie van de stichting.
  • Inzicht in juridische consequenties van besluiten.
  • Inzicht voor de formele aspecten van de processen.
  • Is bereid zijn/haar netwerk ter beschikking te stellen.
  • Is een teamspeler en ziet de raad van toezicht ook als een team.
  • Is kritisch maar ondersteunend.
  • Bij voorkeur vrouw, vanwege een diverse samenstelling van de raad.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Reacties in de vorm van een korte motivatie en een cv graag voor 15 augustus 2021 sturen naar: info@studio-exp.io

 


Sluit 16 augustus 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"