Technische Universiteit Delft

Bestuurssecretaris

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | Delft | Zuid-Holland
Sluit 2 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Bestuurssecretaris Bedrijfsvoering
30-40 uur per week

Een topuniversiteit bouwt op uitstekende ondersteunende diensten. Jij ondersteunt de VPO en draagt zo bij aan de universitaire bedrijfsvoering ten bate van onderwijs, onderzoek en innovatie.

Functieomschrijving
Als secretaris bedrijfsvoering aangelegenheden werk je direct samen met de Vice President Operations (VPO). De VPO is lid van het College van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de universiteit. De VPO is bestuurlijk verantwoordelijk voor de universitaire bedrijfsvoering. De VPO is tevens aangesteld als beheerder van de Universiteitsdienst.

De bedrijfsvoering is de operationele ruggengraat van de universiteit. Onderwijs, onderzoek of innovatie bouwen op de zichtbare en onzichtbare dienstverlening vanuit de faculteiten en de Universiteitsdienst. Je ondersteunt de VPO bij de totstandkoming van de bedrijfsvoering strategie en je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de bedrijfsvoering agenda. Je draagt bij aan het creëren van de organisatorische randvoorwaarden die uitvoering van de strategie tot een succes maken. Ook vervul je een rol als projectsecretaris in strategie-uitvoering, met oog voor externe ontwikkelingen. Je richt je daarbij op het verbinden van verschillende disciplines, zoals Campus & Real Estate, Facility Management, Integrale Veiligheid, Human Resources, Finance, Communication, Risicomanagement en ICT.

De Universiteitsdienst heeft een personele bezetting van 1500 fte en een budget van € 250 miljoen. De VPO is in haar rol als Beheerder UD verantwoordelijk voor het beheer van deze middelen. Samen met de Finance Manager UD en HR Manager UD ondersteun je hierin de Beheerder UD. Denk daarbij aan het inrichten en uitvoeren van een (beheersmatige) planning en evaluatiecyclus voor de Universiteitsdienst.

Je bent als geen ander op de hoogte van ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Als liaison van de VPO bouw je relaties op en kennis van feiten. Daarnaast treed je op als secretaris van interne overleggen voorgezeten door de VPO. Ook draag je, samen met je collega’s in het Bestuursbureau, bij aan de bestuurlijke coördinatie en verslaglegging. Binnen de afdeling Bestuursbureau werk je op dagelijkse basis nauw samen met de algemeen bestuurssecretaris College van Bestuur/Raad van Toezicht en de beleidsmedewerker algemene bestuurszaken. De Algemeen Bestuurssecretaris is je hiërarchisch leidinggevende.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding voltooid.
 • Je hebt ervaring met het werken op het snijvlak van bestuur, beleid en bedrijfsvoering.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden, zowel in het Nederlands en Engels.
 • Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende onderwerpen en abstractieniveaus, met aandacht voor strategie, organisatie en leiderschap.
 • Je bent diplomatiek, reflecteert op je eigen rol en je ziet, respecteert en begrijpt de wederzijdse belangen in het krachtenveld waarin je opereert.
 • Je signaleert zaken en komt op eigen initiatief met ideeën en voorstellen voor de aanpak ervan.
 • Je signaleert externe en interne ontwikkelingen en werkt implicaties uit in advies en beleid.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het dienstverband is 1 jaar met uitzicht op vast.
 • Een functieomvang van 30-40 uur per week.
 • Een salaris dat is gebaseerd op schaal 11 uit de cao Nederlandse Universiteiten met een minimum van € 3.821,- en een maximum van € 5.230,- bruto per maand, plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.
 • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
 • Korting bij zorgverzekeraars.
 • Flexibele werkweek.
 • Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.
 • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.
 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.
 • Aandacht voor gezond en energiek werken met het vitaliteitsprogramma.

TU Delft
De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context. Bij TU Delft omarmen we diversiteit en streven we ernaar zo inclusief mogelijk te zijn (zie onze gedragscode). Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal.

Challenge. Change. Impact!

Universiteitsdienst – Bestuursbureau
Het Bestuursbureau functioneert in de kern van het beleidsmatige en bestuurlijke netwerk van de universiteit en ondersteunt het College van Bestuur bij de coördinatie van besluitvormingsprocessen op instellingsniveau. Het Bestuursbureau bundelt daarmee activiteiten en functies die zijn gericht op het leveren van de operationele en strategische ondersteuning bij het realiseren van bestuurlijke besluitvorming, inclusief medezeggenschap. Het Bestuursbureau als geheel staat onder leiding van de Secretaris van de Universiteit. Het Bestuursbureau is onderverdeeld in de secties Bestuurlijke Coördinatie, Ondersteuning Medezeggenschap, Secretariaten Bestuurlijke Samenwerking, Bestuurssecretariaat CvB, Diversity & Inclusion Office, Integrity Office en Internal Audit.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over werken bij onze organisatie kijk op: www.tudelft.nl/over-tu-delft/werken-bij-tu-delft.

Additionele informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Andre Groenhof, algemeen bestuurssecretaris, 015 2783615, A.R.Groenhof@tudelft.nl.

Sollicitatieprocedure
Heb je interesse? Upload uiterlijk 1 maart 2022 jouw motivatie en cv door gebruik te maken van het sollicitatieformulier.
De eerste selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 11 maart 2022.

 • Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Sollicitaties die per email en/of post worden verstuurd nemen we niet in behandeling.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 2 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Ambtelijk secretaris vacature bij Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.

"Naar begin pagina"