Theater aan de Parade

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Hedendaagse Podiumkunst

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant
Sluit 5 augustus 2023


Omschrijving Vacature

 

Om onze meervoudige opdracht vanaf 2024 optimaal te kunnen uitvoeren, bouwen we in de komende jaren aan compacte, flexibele en slagvaardige nieuwe organisatie die in staat is om snel in te spelen op de vraag uit de stad en op de algemene ontwikkelingen in de theatersector.

 

Theater aan de Parade is het podium voor de stad en regio waar makers en publiek elkaar dag in dag uit ontmoeten. We presenteren, faciliteren, ontmoeten en produceren. In alles wat we doen staat kwaliteit, gastvrijheid, ondernemerschap, verbondenheid met de stad en plezier voorop.

We zijn er voor de gelijkgestemden en andersdenkenden. Voor bekende namen en nieuw talent. Voor vermaak en verdieping. Van Oeteldonk tot opera en van bitterbal tot discobal. Theater aan de Parade brengt inspiratie in het dagelijks leven. 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in Theater aan de Parade.
De Raad is een volwaardig gesprekspartner van het bestuur op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner zijn. Dit vereist dat de RvC in zijn geheel beschikt over goed analytisch inzicht en zich positief-kritisch ten opzichte van het bestuur opstelt.

Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen uit vier personen en vergadert vijfmaal per jaar. De Raad en directie streven goed bestuur en toezicht na waarbij de Governance Code Cultuur als leidraad wordt gehanteerd. De Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code is geïntegreerd in de missie, visie en doelstellingen van Theater aan de Parade.

Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één maal worden herbenoemd. De officiële benoeming vindt plaats in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen.

In verband met het rooster van aftreden heeft  één van onze commissarissen afscheid genomen. De Raad komt daarom graag in contact met geïnteresseerden voor deze functie.

Profiel

Gelet op de aanwezige ervaring en competenties van de huidige Commissarissen, is de Raad op zoek naar kandidaten met het volgende profiel:

Algemene profieleisen:

 • kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht;
 • een strategische oriëntatie;
 • kennis van de risico’s en het financieel/administratieve beheer van een onderneming;
 • kennis van arbeidsverhoudingen;
 • expertise op het gebied van podiumkunsten.

Gezocht wordt naar kandidaten die boven op de algemene profieleisen speciale kennis en ervaring hebben van:

 • de hedendaagse podiumkunst in de breedste zin van het woord;
 • de ontwikkelingen in de maatschappij ziet en begrijpt hoe Theater aan de Parade en het aanbod aantrekkelijk blijft voor een steeds breder publiek;
 • over een bedrijfsmatige visie beschikt; denkt vanuit business casesen kansen, zonder de risico’s uit het oog te verliezen;
 • begrijpt wat (cultureel) ondernemen inhoudt;
 • de publieke waarde van Kunst en Cultuur vanuit een zakelijke benadering weet te benoemen;
 • beschikt over een sterk zakelijk netwerk.

’s-Hertogenbosch

De kandidaat maakt geen deel uit van het culturele veld binnen de regio ’s-Hertogenbosch.

Diversiteit

Theater aan de Parade streeft naar diversiteit in medewerkers, programma, partners en publiek. Daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren. Het streven is om de Raad van Commissarissen zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in een persoon gecombineerd zijn.

Honorarium

Het lid van de RvC ontvangt een vergoeding.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Kandidaten worden verzocht de sollicitatie vóór 5 augustus 2023 te mailen naar de heer P. Lammers voorzitter Raad van Commissarissen via secretariaat@theateraandeparade.nl onder vermelding van ‘vacature Raad van Commissarissen’.

Contact

Voor informatie over de functie kunt u terecht bij de heer A.H. Kühne, directeur Theater aan de Parade via 073-6809809 of alex.kuhne@theateraandeparade.nl. De gesprekken met kandidaten vinden plaats op 13 september 2023.  Ingangsdatum van de functie is uiterlijk najaar 2023.


Sluit 5 augustus 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"